Nama Mata Rantai Emas Naqsybandi

Nama  Mata Rantai Emas Naqsybandi telah mengalami perubahan dari abad ke abad.  Sejak zaman Abu Bakar ash-Shiddiq (r) hingga zaman Bayazid al-Bisthami (q) dinamakan ash-Shiddiqiyya.  Dari zaman Bayazid (q) hingga zaman Sayyidina Abdul Khaliq al-Ghujdawani (q) dinamakan ath-Thayfuriyya.  Dari zaman Sayyidina Abdul Khaliq al-Ghujdawani (q) hingga zaman Syah Naqsyband (q) dinamakan Khwajaganiyya.  Dari zaman Syah Naqsyband (q) hingga zamannya Sayyidina Ubaydullah al-Ahrar (q) dan Sayyidina Ahmad Faruqi (q), dinamakan Naqsybandiyya.

Naqsybandiyya berarti ‘mengikat Naqsy dengan baik’.  Naqsy adalah ukiran Nama Allah yang sempurna dalam kalbu sang murid.  Sejak zaman Sayyidina Ahmad al-Faruqi (q) hingga zaman Syekh Khalid al-Baghdadi (q) dinamakan Naqsybandi-Mujaddidiyya.  Sejak zaman Sayyidina Khalid al-Baghdadi (q) hingga zaman Sayyidina Syekh Isma’il Syirwani  (q) dinamakan Naqsybandiyya-Khalidiyya.  Sejak zaman Sayyidina Isma’il Syirwani (q) hingga zaman Sayyidina Syekh `Abdullah ad-Daghestani (q), dinamakan Naqsybandi-Daghestaniyya.  Dan kini dikenal dengan nama Naqsybandiyya-Haqqaniyya.