Ibadah Haji dan Umrah

lookingatkaabah

Allah (swt) berfirman:

Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa Haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Musim) Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats (mengeluarkan perkataan yang dapat menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh), berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan Haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku, wahai orang-orang yang berakal. [2: 196 –197]

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan Haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut Nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. [22:27-38]

Tulisan ini berisi sebuah ringkasan tata cara ibadah Haji/Umrah. Tujuannya bukan untuk menjelaskan secara rinci setiap bagian dari ibadah Haji/Umrah, namun untuk menjelaskan aspek spiritual dari niat dan bacaan-bacan di berbagai titik dalam ibadah ini. Namun untuk mempelajari ibadah Haji secara benar, penting sekali untuk mengikuti instruksi dan rincian yang diarahkan oleh pembimbing Haji Anda.

Kewajiban-Kewajiban Haji menurut Keempat Mazhab

Pembatasan dalam Ihram

Ringkasan Langkah-Langkah Haji

Ringkasan Langkah-Langkah Umrah

Persiapan untuk Ibadah Haji

Ihram

Niat

Talbiyah

Meninggalkan Kemarahan dan Rokok

Adab dalam Perjalanan

Adab ketika Tiba di Mekah

Thawaf al-Qudum

Sa’i

Niat dan Ihram bagi Haji Tamattu

Berdiri di `Arafah

Melempar Jamrah

Tinggal di Mina

Thawaf al-Wada’

Air Zamzam

Makna Hajar Aswad

Makna Sa’i

Tawaf Harian

Belanja dan Aktivitas Sehari-Hari

Tempat-Tempat Suci di Mekah

Madinah al-Munawarrah

Makna dari Masjid Nabawi dan Makam Nabi (s)

Cara Kerajaan Ottoman Membersihkan Rawdhah

Adab di dalam Rawdhah

Pelaksanaan Ziarah

Tempat-Tempat Suci di Madinah

Advertisement