Bay’at Online

Bergabung dengan Tarekat Naqsybandi

Assalamu’alaykum wr.wb

Bagi orang-orang yang tidak bisa menemui salah satu wakil talqin (orang yang telah mendapat izin untuk memberikan bay’at), Syekh telah memberikan izin untuk membaca teks bay’at bersama dengan rekaman ini.  Setelah Anda melakukan bay’at ini, dimohon untuk mengirimkan email kepada kami untuk memberikan data detail tentang diri Anda.  Data tersebut akan disampaikan kepada Syekh bahwa Anda telah melakukan bay’at melalui internet.


Pertama klik link di bawah ini:

https://www.youtube.com/watch?v=pUTD8rULqxY&feature=youtu.be

Ikuti bacaan bay’at di bawah ini untuk berbay’at dengan Mawlana Syekh Nazim (q), mursyid Tarekat Naqsybandiyya Nazimiyya, sebagaimana yang dibaca oleh khalifah beliau, Syekh Muhammad Hisyam Kabbani (q):

 

أشهد ان لا اله الا الله , وأشهد أن محمدا رسول الله

أشهد ان لا اله الا الله , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (x2)

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

asy-hadu an laa ilaaha ill-Allah wa asy-hadu anna Muhammadan `abduhuu wa rasuuluh (2x)

bismillaahi ‘r-rahmaani ‘r-rahiim

Inna ‘l-ladziina yubaayi`uunaka innamaa yubaayi`uun-Allaah, yadullaahi fawqa aydiihim faman nakatsa fa-innamaa yankutsu ‘alaa nafsih wa man awfaa bimaa `aahada `alayhullaaha fa-sayu’tiihi ajran `azhiimaa [al-Fath, 48:10]

رضينا بلله رباً و بالاسلام ديناً وبسيّدنا و نبيّا محمد صلّى الله تعلى عليه و سلّم رسولاً  ونبيّا بالقران كتابا

ً والله علي ما نقل وكيل و قبلنا بسيّدنا الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخأ و مرشدأ.

الله الله الله حق الله الله الله حق الله الله الله حق.

Radhiinaa billaahi rabban, wa bi ‘l-Islaami diinaa wa bi sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadun shall-Allaahu ta`aala `alayhi wa sallam Rasuulan wa Nabiyyan wa bi ‘l-Qur’aani kitaaban w’Allaahu `alaa maa naquula wakiil, w’Alhamdulillaahi rabbi ‘l-`aalamiin, wa qabilnaa bi sayyidinaa asy-Syaykh Muhammad Naazhim al-Haqqaani qudwatan lanaa ila mahabati ‘n-Nabiyy shall-Allaahu ta`aala `alayhi wa sallam wa ila t`aliiminaa thariiqi ‘l-Islaam wa thariiqati ‘n-Nabiyyinaa sayyidinaa Muhammad shall-Allaahu `alayhi wa sallam wa thariqat asy-syari`ah wa sunnatu ‘n-nabawiyya-t-isy-syariifa w’Allaahu `ala maa naquulu wakiil

Allaahu Allaahu Allaahu Haqq

Allaahu Allaahu Allaahu Haqq

Allaahu Allaahu Allaahu Haqq

إلى حَضْرَة النبي وآلِهِ وصحْبِهِ الكرم، وإلى أرْواحِ إخْوانِهِ مِن الأنْبياء والمُرسَلين وخُدَماءِ شَرائعهم

وإلى أرْواحِ الأئمَّة الأرْبَعُة، وإلى أرْواحِ مَشايِخِنا في الطَرِيقَة النَقْشْبَنْدِيّة العَليِّة خاصَة إلى رُوحِ إمامِ الطَّريقة

وغَوْثِ الخَليقَة الشيخ  مُحَمَّدُ شاه النَقْشْبَنْد وإلى حَضْرَة مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد الله الدغستاني

ومولانا الشيخ محمد ناظم الحقاني وإلى اهل الخَواجخان وإلى سائر ساداتنا والصِدِّيقِين. الفاتِحَة .

ila hadhratin-Nabii shall-Allaahu `alayhi wa sallam wa shaahbihi ‘l-kiraam wa ilaa arwaahi ikhwaanihi min al-anbiiyaa’i wa ’l-mursaliin wa khudamaa’i syaraa`ihim wa ila arwaahi ’l-a’immati ’l-arba`ah wa ila arwaahi masyayikhinaa fi’th-thariiqatin-Naqsybandiyya-t-il-`aliyya khassatan ila ruuhi imaamith-thariiqah wa ghawtsil khaliiqah asy-Syaykh Muhammad Syah Naqsyband wa ilaa hadhrati Mawlanaa Sulthaanu’l-awliyaa asy-Syaykh `Abdullaahi ad-Daghistaanii wa mawlaanaa asy-Syaykh Muhammad Naazhim al-Haqqaanii wa ilaa saa’iri saadaatinaa wash-shiddiqiiyuuna al-Faatihah! [baca Surat al-Fatihah].

Selamat datang di Tarekat Naqsybandi,

Silakan isi form biodata Anda melalui tautan berikut:

http://goo.gl/forms/QLt6IxCp9DNUuXSF3

 

Bagaimana setelah bay’at?
silakan lihat keterangan di tautan berikut:

http://wiridnaqsybandi.blogspot.co.id/ 

Wa ‘s-salaamu`alaykum wr.wb.

 

Sekilas tentang Kehidupan dan Ajaran Mawlana Syekh Nazhim (q) yang Kita Cintai

Oleh Dr. G.F. Haddad

Damaskus

12 Rabi’ul Awwal 1425 H – 1 Mei 2004

 

10153924_1470477233169632_6749400106103999228_n

Segala puji dan syukur bagi-Mu, wahai Tuhan kami, yang telah membimbing kami pada samudra Rahmat dari Kebenaran-Mu dan Cahaya-Mu.   Allahumma! Kirimkanlah berkah dan salam kedamaian bagi junjungan kami Muhammad (s), Penutup para Nabi dan Utusan-Mu, yang membawa Perjanjian Terakhir – Quran al-Karim, juga bagi keluarga beliau dan seluruh Sahabatnya, para pewarisnya, baik yang hidup di masa lalu, maupun di masa sekarang, terutama pewaris dan wakil utamanya di zaman ini.

Hamba yang lemah ini, Gibril ibn Fouad diminta untuk “menulis biografi dan artikel tentang kekasih kita Mawlana Syekh Nazhim (q) dalam beberapa kata-kata Anda sendiri tentang kehidupan dan ajaran-ajaran beliau dan pengalaman Anda bersama beliau.”  Bulan ini adalah bulan Rabi’ul Awwal 1425H (Mei 2004) adalah saat paling tepat untuk melakukan hal ini. Semoga Allah (swt) mengilhami baik penulis maupun pembaca tentang Mawlana Syekh Nazhim (q) agar memiliki gambaran yang adil dan tepat terhadap subjek yang mulia ini. Tak ada daya maupun kekuatan melainkan dengan-Nya. Sebagaimana Dia melingkupi kebodohan kita dengan Ilmu-Nya, semoga pula Dia melingkupinya dengan Rahmat-Nya, Amin! (Al-Hamdulillah, izin telah diperoleh dari Mawlana untuk merilis tulisan ini pada hari ini.)

Nama lengkap Mawlana adalah Muhammad Nazhim `Adil ibn al-Sayyid Ahmad ibn Hasan Yasyil Basy al-Haqqani al-Qubrusi al-Shalihi al-Hanafi,  semoga Allah mensucikan ruhnya dan merahmati kakek moyangnya.   Kunya (nama panggilan) beliau  adalah Abu Muhammad – dari nama putra tertua beliau – selain itu beliau adalah ayah dari Baha’uddin, Naziha, dan Ruqayya.

Beliau dilahirkan pada tahun 1341 H (1922 M) di kota Larnaka, Siprus (Qubrus) dari suatu keluarga Arab dengan akar-akar budaya Tatar.  Beliau mengatakan pada saya bahwa ayah beliau adalah keturunan dari Syekh `Abdul Qadir Al-Jailani (q). Diceritakan pula pada saya bahwa ibu beliau adalah keturunan dari Mawlana Jalaluddin ar-Ruumi (q). Ini menjadikan beliau sebagai keturunan dari Nabi suci Muhammad (s), dari sisi ayahnya, dan keturunan dari Sayyidina Abu Bakar ash-Shiddiq (r) dari sisi ibunya.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Siprus, Mawlana melanjutkan ke perguruan tinggi di Istanbul dan lulus sebagai sarjana Teknik Kimia.  Di sana, beliau juga belajar bahasa Arab dan Fiqh, di bawah bimbingan Syekh Jamal al-Din al-Alsuni (q) (wafat 1375H/1955M) dan menerima ijazah dari beliau.  Mawlana juga belajar tasawwuf dan Tarekat Naqsybandi dari Syekh Sulayman Arzarumi (q) (wafat 1368H/1948M) yang akhirnya mengirim beliau ke Syams (Suriah).

Mawlana melanjutkan studi Syari’ah-nya ke Halab (Aleppo), Hama, dan terutama di Homs. Beliau belajar di zawiyah dan madrasah masjid sahabat besar Khalid ibn Al-Walid (r) di Hims/Homs di bawah bimbingan Ulama besarnya dan memperoleh ijazah dalam Fiqh Hanafi dari Syekh Muhammad ‘Ali ‘Uyun al-Sud (q) dan Syekh ‘Abd al-Jalil Murad (q), dan ijazah dalam ilmu Hadits dari Muhaddits Syekh ‘Abd al-‘Aziz ibn Muhammad ‘Ali ‘Uyun al-Sud al-Hanafi (q).

Perlu dicatat bahwa yang terakhir adalah salah satu dari sepuluh guru hadits dari Rifa’i Hafizh di Aleppo, Syekhul Islam ‘Abd Allah Siraj al-Din (q) (1924-2002 M), yang duduk berlutut selama dua jam di bawah kaki Mawlana Syekh ‘Abdullah Faiz Daghestani (q) ketika yang terakhir ini mengunjungi Aleppo di tahun 1959 dan  yang memberikan bay’at dalam Tarekat Naqsybandi pada Mawlana Syekh Nazhim (q), ketika Mawlana Syekh Nazhim (q) mengunjunginya terakhir kali di Aleppo di tahun 2001, sebagaimana diriwayatkan pada saya oleh Ustadz Muhammad ‘Ali ibn Mawlana al-Syekh Husayn ‘Ali (q) dari Syekh Muhammad Faruq ‘Itqi al-Halabi (q) yang juga hadir pada peristiwa terakhir itu.

Mawlana Syekh Nazhim (q) juga belajar di bawah bimbingan Syekh Sa’id al-Siba’i (q) yang kemudian mengirim beliau ke Damaskus setelah menerima suatu pertanda berkaitan dengan kedatangan Mawlana Syekh ‘Abdullah Faiz Ad-Daghestani (q) ke Suriah.   Setelah kedatangan awal beliau ke Suriah dari Daghestan di akhir tahun 30-an, Mawlana Syekh `Abdullah (q) tinggal di Damaskus, tetapi sering pula mengunjungi Aleppo dan Homs.  Di kota yang terakhir inilah, beliau mengenal Syekh Sa’id al-Siba’i (q) yang adalah pimpinan dari Madrasah Khalid bin Walid.  Syekh Sa’id (q) menulis pada beliau (Mawlana Syekh `Abdullah (q)), “Kami mempunyai seorang murid dari Turki yang luar biasa, yang tengah belajar pada kami.” Mawlana Syekh `Abdullah (q) menjawab padanya, “Murid itu milik kami; kirimkan dia kepada kami!” Sang murid itu adalah guru kita, Mawlana Syekh Nazhim (q), yang kemudian datang ke Damaskus dan memberikan bay’at beliau pada Grandsyekh kita pada kurun waktu antara tahun 1941 dan 1943.

Pada tahun berikutnya, Mawlana Syekh `Abdullah (q) pindah ke rumah baru beliau yang dibeli oleh murid Suriah pertamanya, dan khalifahnya yang masih hidup saat ini, Mawlana Syekh Husayn ibn `Ali  ibn Muhammad `Ifrini al-Kurkani ar-Rabbani al-Kurdi as-Syekhani al-Husayni (q) (lahir 1336H/1917M) – semoga Allah (swt) mensucikan ruhnya dan merahmati kakek moyangnya – di Qasyoun, suatu gunung yang menghadap Damaskus, yang Allah (swt) berfirman tentangnya; “Demi Tiin dan buah Zaitun! Demi Bukit Sinai!” (QS. 95:1-2). Qatadah dan al-Hasan Al-Basri berkata, “At-Tiin adalah Gunung di mana Damaskus terletak [Jabal Qasyoun] dan Zaitun adalah Gunung di mana Jerusalem terletak.” Diriwayatkan oleh `Abd al-Razzaq, al-Tabari, al-Wahidi, al-Bayzawi, Ibn al-Jawzi, Ibn Katsiir, al-Suyuti, as-Syaukani, dll., semua dalam tafsir-tafsir mereka.

Mawlana Syekh Nazhim (q) juga membeli sebuah rumah dekat rumah Grandsyekh dan bersama Mawlana Syekh Husayn (q), membantu membangun Masjid al-Mahdi, Masjid Grandsyekh, yang akhir-akhir ini diperbesar menjadi sebuah Jami’, di mana di belakangnya terletak maqam dan zawiyyah Grandsyekh, di tempat mana, hingga saat ini, makanan dan sup ayam yang lezat disiapkan dalam kendi-kendi yang besar dan dibagi-bagikan bagi kaum fuqara dan miskin dua kali dalam seminggu.

Jadi, Mawlana Syekh Nazhim (q) tinggal di Damaskus sejak pertengahan tahun 40-an hingga awal 80-an, sambil sesekali melakukan perjalanan untuk belajar atau sebagai wakil dari Grandsyekh, hingga Grandsyekh wafat di tahun 1973. Setelah tahun itu, Mawlana tinggal di Damaskus beberapa tahun sebelum kemudian pindah ke Siprus.

Jadi, Mawlana, yang aslinya Cypriot, dan Grandsyekh, yang asalnya Daghistani, keduanya telah menjadi penduduk Damaskus “Syamiyyun” dan tinggal di distrik orang-orang salih (ash-shaalihiin) yang disebut Shalihiyya! Tak ada keraguan lagi, bahwa pentingnya Damaskus bagi Mawlana dan Grandsyekh adalah karena Syam adalah negeri yang penuh barakah dan terlindungi melalui para Nabi dan Awliya’.

Imam Ahmad dan murid beliau, Abu Dawud meriwayatkan dengan isnad (rantai) yang sahih bahwa Nabi suci (s) bersabda, “Kalian harus pergi ke Syam.  Tempat itu telah terpilih secara Ilahiah oleh Allah (swt) di antara seluruh tempat di bumi-Nya ini.  Di dalamnya Dia melindungi hamba-hamba pilihan-Nya; dan Allah (swt) telah memberikan jaminan padaku berkenaan dengan Syam dan penduduknya!” Imam al-Nawawi berkata dalam kitab beliau Irsyad Tullab al-Haqa’iq ila Ma’rifati Sunan Khayr al-Khala’iq (s): “Hadits ini berkenaan dengan fadhillah (keistimewaan) yang besar dari Syams dan merupakan suatu fakta yang dapat teramati!”

Direktur pimpinan Dar al-Ifta’ (secara literal bermakna “Rumah Fatwa”, maksudnya Majelis Fatwa seperti MUI di Indonesia, penerj.) di Beirut, Lebanon, Syekh Salahud Diin Fakhri mengatakan pada saya di rumah beliau di Beirut dan menulis dengan tangan beliau kepada diri saya,

“Pada suatu pagi di hari Ahad, 20 Rabi’ul Akhir 1386 H, bertepatan dengan hari Minggu 7 Agustus 1966 M, kami mendapat kehormatan untuk mengunjungi Syekh `Abd Allah al-Daghistani (q)–rahimahullah (semoga Allah (swt) merahmatinya) – di Jabal Qasyoun di Damaskus atas inisiatif serta disertai pula oleh Mawlana al-Syekh Mukhtar al-‘Alayli – rahimahullah – Mufti Republik Lebanon saat itu; [yang adalah pula paman dari Syekh Hisyam Kabbani (q), penulis], Syekh Husayn Khalid, imam dari Masjid Nawqara; Hajj Khalid Basyir – rahimahumallah (semoga Allah (swt) merahmati keduanya); Syekh Husayn Sa’biyya [saat ini direktur dari Dar al-Hadits al-Asyrafiyya di Damaskus]; Syekh Mahmud Sa’d; Syekh Zakariyya Sya’r; dan Hajj Mahmud Sya’r.  Syekh `Abdullah (q) menerima kami dengan amat baik dan penyambutan yang ramah serta penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Syekh Nazhim al-Qubrusi (q) – semoga Allah (swt) merahmati dan menjaga beliau – juga berada di situ saat itu!

Kami duduk dari pukul sembilan di pagi hari hingga tiba panggilan adzan Dzuhur, sementara Syekh (Grandsyekh `Abdullah Faiz ad-Daghestani (q)) – rahimahullah – menjelaskan tentang Syams (Suriah), keutamaannya, kelebihan-kelebihannya yang luar biasa, dan bahwa tempat itu merupakan tempat Kebangkitan dan bahwa Allah (swt) akan mengumpulkan seluruh manusia di dalamnya untuk penghakiman dan hisab.  Beliau menyebutkan pula hal-hal yang membuat hati dan pikiran kami tersentuh dan tergerak, dikuatkan pula oleh pengaruh suasana distrik Salihiyya yang suci, dan beliau berbicara pula tentang hubungan yang tak terpisahkan – dalam praktik maupun dalam teori – antara tasawwuf dengan Syari’ah… Semoga Allah (swt) membimbing dan menunjukkan pada kita petunjuk-Nya dalam perkumpulan dan shuhbat dengan Awliya’-Nya yang shiddiq. Aamiin, yaa Rabbal ‘Aalamiin!”

Masih ada banyak lagi nama-nama Ulama dan Awliya’ Syams yang prestisius yang mencintai dan bersahabat dengan Syuyukh kita dalam periode keemasan tersebut, seperti Syekh Muhammad Bahjat al-Baytar (1311-1396), Syekh Sulayman Ghawji al-Albani (wafat 1378H), ayah dari guru kami, Syekh Wahbi, Syekh Tawfiq al-Hibri, Syekh Muhammad al-‘Arabi al-‘Azzuzi (1308-1382H) Mufti dari Lebanon, dan Syekh utama dari guru kami Syekh Husayn ‘Usayran, al-‘Arif Syekh Syahid al-Halabi, al-‘Arif Syekh Rajab at-Ta’i, Syekh al-Qurra’ (ahli qira’at Quran, penerj.) Syekh Najib Khayyata al-Farazi al-Halabi, al-‘Arif Syekh Muhammad an-Nabhan, Syekh Ahmad ‘Izz ad-Din al-Bayanuni, al-‘Arif Syekh Ahmad al-Harun (1315-1382H), Syekh Muhammad Zayn al-‘Abidin al-Jadzba, dan lain-lain – semoga Allah (swt) merahmati mereka semuanya!

Dari tiga puluh tahun shuhbat (asosiasi) yang berkah antara Mawlana dan Grandsyekh tersebut, muncullah Mercy Oceans (secara literal berarti Samudra Kasih Sayang, merujuk pada buku-buku lama kumpulan shuhbat Mawlana Syekh Nazhim al-Haqqani (q), penerj.) yang tak tertandingi, yang hingga kini masih tersebar pada setiap salik/pencari dengan judul-judulnya: Endless Horizons (“Cakrawala tanpa Batas”, penerj.), Pink Pearls (“Mutiara-Mutiara Merah Muda”, penerj.), Rising Suns (“Matahari-Matahari yang tengah terbit”, penerj.). Tak ada keraguan lagi, kumpulan-kumpulan shuhbat awal tersebut adalah tonggak-tonggak utama dari seruan dakwah Islam seorang diri Mawlana Syekh Nazhim (q) di Amerika Serikat dan Eropa, dengan karunia Allah!

Semoga Allah (swt) melimpahkan lebih banyak barakah-Nya pada Mawlana Syekh Nazhim (swt) dan mengaruniakan pada beliau maqam-maqam tertinggi yang pernah Dia karuniakan bagi kekasih-kekasih-Nya, berdekatan dengan junjungan kita, Sayyidina Muhammad (s), yang bersabda,

“Jika seseorang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, Allah (swt) akan membuatnya berjalan di salah satu dari jalan-jalan Surga, dan para Malaikat akan merendahkan sayap mereka karena bahagia dan gembira pada ia yang mencari ilmu, dan para penduduk langit dan bumi serta ikan-ikan di kedalaman lautan akan memohonkan ampunan bagi seorang pencari ilmu! Keutamaan dari seorang yang berilmu atas orang beriman kebanyakan adalah bagaikan terangnya bulan purnama di kegelapan malam atas segenap bintang-gemintang! Ulama adalah pewaris-pewaris para Nabi, dan para Nabi tidaklah memiliki dinar maupun dirham, mereka hanya meninggalkan ilmu dan pengetahuan; dan ia yang mengambilnya sungguh telah mengambil bagian yang banyak!”

Tempat pertama yang saya datangi untuk mencari pengetahuan Nabawi (pengetahuan kenabian) ini adalah London di bulan Ramadan 1411 H, setelah saya bersyahadat laa ilaaha illa Allah (bahwa tiada tuhan selain Allah), Muhammadun Rasulullah (Muhammad (s) adalah utusan Allah). Di sanalah, saya meraih tangan suci Mawlana untuk pertama kali dan melakukan bay’at (sumpah setia) setelah diperkenalkan pada tarekat ini oleh menantu beliau, dan khalifah beliau di Amerika Serikat, Syekh Hisyam Kabbani (q)– semoga Allah (swt) membimbingnya dan membimbing seluruh sahabat-sahabat Mawlana!

Saya mengunjungi Mawlana beberapa kali di rumah beliau di Siprus dan melihat pula beliau di Damaskus. Di antara hadiah Shuhba yang diberikan Mawlana adalah pada dua minggu terakhir di bulan Rajab di tahun 1422H – Oktober 2001 – di rumah dan zawiyah beliau di kota Cypriot Turki, Lefke. Catatan akan pengalaman ini telah ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta diterbitkan dengan judul Qubrus al-Tarab fi Shuhbati Rajab atau Kebahagiaan Siprus dalam Shuhbat.

Pada saat itulah, dan juga saat-saat kemudian, selama dua kunjungan terakhirnya ke Amerika Serikat, ke Inggris, di Siprus, dan Damaskus, saya mendapatkan dari Mawlana, petunjuk agung yang sama bagi setiap pencari kebenaran:

“Tujuan kita adalah untuk melindungi serta melukiskan Nabi Muhammad (s) dan sifat-sifat beliau yang luhur dan agung, baginya shalawat dan salam serta bagi ahli-bait dan sahabat-sahabat beliau; yang untuk ini Allah (swt)mendukung kita!”

Dari sini, saya mengerti bahwa Murid yang sesungguhnya dalam Tarekat Naqsybandi-Haqqani adalah sahabat, penolong dan pendukung dari setiap pembela Sayyidina Muhammad (s), dan adalah tugasnya untuk bersahabat dan berasosiasi dengan para pembela seperti itu karena mereka berada pada jalan Mawlana, tak peduli apakah mereka adalah Naqsybandi atau bukan.

Ketika seorang Waliyyullah yang telah berumur delapan puluh tahunan di Johor, Malaysia, al-Habib ‘Ali ibn Ja’far ibn ‘Abd Allah al-‘Aydarus menerima kami di rumahnya di bulan Mei 2003, mengenakan pakaian yang tak pernah berubah sejak tahun 1940-an, beliau terlihat seperti Mawlana dalam segenap aspeknya, dan bahkan terlihat menyerupainya ketika beliau meminta maaf atas bahasa Arab-nya yang tak fasih.  Ketika kami memohon doa beliau bagi negeri-negeri kami yang terluka dan bagi penduduk-penduduknya, beliau menjawab, “Umat ini terlindungi dan berada pada tangan-tangan yang baik, dan pada Syekh Nazhim (q) telah kau dapati kebercukupan!”

Jadi, dengan setiap perjumpaan dari murid yang sederhana dan rendah hati dari Mawlana dengan Awliya’ dari Umat ini; Mereka (para Awliya’ tersebut,  penerj.) semuanya menunjukkan rasa hormat tertinggi serta kerendahan hati yang amat dalam bagi Mawlana dan silsilah beliau, sekalipun mereka secara harfiah (penampakan luar) berada pada jalan (tarekat) yang berbeda, seperti al-Habib ‘Ali al-‘Aydarus di Malaysia, Sayyid Muhammad ibn ‘Alawi al-Maliki di Makkah, al-Habib ‘Umar ibn Hafiz di Tarim, Sayyid Yusuf ar-Rifa’i di Kuwait, Syekh ‘Isa al-Himyari di Dubai, Sayyid ‘Afif ad-Din al-Jailani dan Syekh Bakr as-Samarra’i di Baghdad, as-Syarif Mustafa ibn as-Sayyid Ibrahim al-Basir di Maroko tengah, Grandmufti Suriah (alm.) Syekh Ahmad Kuftaro ibn Mawlana al-Syekh Amin dan sahabat-sahabatnya Syekh Bashir al-Bani, Syekh Rajab Dib, dan Syekh Ramazan Dib; Syuyukh Kattani dari Damaskus; Syekh (alm.) ‘Abd Allah Siraj ud-Din dan keponakan beliau Dr. Nur ud-Din ‘Itr; Mawlana as-Syekh ‘Abd ur-Rahman as-Shaghuri; Dr. Samer al-Nass; dan guru-guru serta saudara-saudara kita lainnya di Damaskus – semoga Allah selalu melindungi Damaskus dan melimpahkan rahmat-Nya bagi mereka dan diri kita!  Saya telah bertemu dengan setiap nama yang saya sebut di atas kecuali Syekh Sirajud-Din dan mereka semua mengungkapkan tarazzi atas Mawlana as-Syekh Nazhim (q), mengungkapkan keyakinan atas ketinggian wilayah-nya (derajat kewalian, penerj.) dan memohon doa beliau atau doa pengikut-pengikut beliau; 

“…Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad itu adalah utusan Allah…”

(QS. 48:28-29)

Sudah menjadi suatu aturan yang disepakati di antara Rijal-Allah (maksudnya para Kekasih Allah, penerj.) bahwa keragaman jalan ini adalah tema (dandana, maksudnya kira-kira “diperuntukkan bagi”, penerj.) mereka yang belum terhubungkan (mereka yang belum mencapai akhir perjalanan, mereka yang belum mendapatkan ‘amanat’-nya, penerj.), sementara mereka yang telah mawsul (“sampai”, penerj.) semua berada pada satu jalan dan dalam satu lingkaran dan mereka saling mengetahui dan mencintai satu sama lain.  Mereka akan berada di mimbar-mimbar cahaya di Hari Kebangkitan. Karena itu, kita, para Murid dari jalan-jalan (Thuruq, jamak dari Thariqat) itu mestilah pula saling mengetahui, mengenal dan mencintai satu sama lain demi keridaan Allah dan Nabi-Nya serta para Kekasih-Nya agar diri kita mampu memasuki cahaya penuh barakah tersebut dan masuk dalam lingkaran tertinggi dari shuhba (persahabatan) dan jama’ah, jauh dari furqa (perpecahan) dan keangkuhan.

Sebagaimana Allah (swt) berfirman:

“Yaa Ayyuha l-ladziina aamanu t-taqu ul-laaha wa kuunuu ma’as shadiqiin”

“Wahai orang-orang beriman takutlah kalian akan Allah (swt) dan tetaplah berada [dalam persahabatan dan kesetiaan] dengan orang-orang yang Benar (Shiddiqiin)!”

dan Nabi Suci kita (s) bersabda,

“Aku memerintahkan pada kalian untuk mengikuti sahabat-sahabatku dan mereka yang mengikutinya (tabi’in, penerj.), kemudian mereka yang mengikutinya (tabi’it tabi’in, penerj.); setelah itu, kebohongan akan merajalela…Tapi kalian mestilah tetap berada pada Jama’ah dan berhati-hatilah dari perpecahan!” 

Jama’ah inilah yang dilukiskan dalam suatu hadits mutawatir (diriwayatkan banyak orang, penerj.):

“Ia yang dikehendaki Allah (swt) untuk beroleh kebajikan besar, akan Dia karuniakan padanya pemahaman yang benar (haqq) dalam Agama. Aku (mengacu pada Nabi (s), penerj.) hanyalah membagikan dan adalah Allah (swt)yang mengkaruniakan! Kelompok itu akan tetap menjaga Perintah dan Aturan Allah (swt), tak akan terlukai oleh kelompok yang menentang mereka, hingga datangnya Ketetapan Allah (swt).”

Ya Allah, jadikanlah kami selalu bersyukur atas apa yang telah Kau karuniakan dan yang telah Rasul-Mu dan Habib-Mu bagikan!

Saya mendengar Mawlana Syekh Nazhim (swt) berkata beberapa kali atas nama guru beliau, Sulthan al-Awliya’ Mawlana as-Syekh `Abd Allah ibn Muhammad `Ali ibn Husayn al-Fa’iz ad-Daghestani tsumma asy-Syami ash-Shalihi (q)  (ca. 1294-1393 H) [1] dari Syekh Syaraf ud-Din Zayn al-‘Abidin ad-Daghestani ar-Rasyadi (q) (wafat 1354 H)

dari paman maternal (dari sisi ibu) beliau, Syekh Abu Muhammad al-Madani ad-Daghistani al-Rasyadi (q) [2], dari Syekh Abu Muhammad Abu Ahmad Hajj ‘Abd ar-Rahman Effendi Ad-Daghistani ats-Tsughuri (q) (wafat 1299 H) [3], dari Syekh Jamal ud-Din Effendi al-Ghazi al-Ghumuqi al-Husayni (q) (wafat 1292 H) [4], juga (keduanya baik ats-Tsughuri maupun al-Ghumuqi) dari Muhammad Effendi ibn Ishaq al-Yaraghi al-Kawrali (q) (wafat 1260 H) [5], dari Khass Muhammad Effendi asy-Syirwani ad-Daghestani (q) (wafat 1254 H) [6], dari Syekh Diya’uddin Isma’il Effendi Dzabih Allah al-Qafqazi asy-Syirwani al-Kurdamiri ad-Daghestani (q) (wafat. ? ) dari Syekh Isma’il al-Anarani (q) (wafat 1242 H), dari Mawlana Diya’uddin Khalid Dzul-Janahayn ibn Ahmad ibn Husayn as-Shahrazuri al-Sulaymani al-Baghdadi al-Dimasyqi an-Naqsybandi al-‘Utsmani ibn ‘Utsman ibn ‘Affan Dzun-Nurayn (q) (1190-1242 H) dengan rantai isnad-nya yang masyhur hingga Syah Naqsyband Muhammad ibn Muhammad al-Uwaysi al-Bukhari (q) yang berkata, 

“Tarekat kami adalah SHUHBAT (persahabatan) dan kebaikannya adalah dalam JAMA’AH.

Semoga Allah (sw) meridai diri mereka semuanya, merahmati mereka, dan mengaruniakan pahala-Nya bagi mereka, dan memberikan manfaat bagi kita lewat mereka melalui telinga kita, kalbu-kalbu kita, dan keseluruhan wujud diri kita, Amin!

Beberapa kritik dari “Calon Sufi” atas Tarekat Haqqani mengatakan atas tarekat kita dengan apa yang mereka sebut sebagai “kurang dalam sisi ilmu”. Seorang Sufi yang teliti akan menjadi orang terakhir yang mengatakan kritik yang menyesatkan seperti itu! Semestinya mereka menjadi orang-orang pertama yang mengetahui bahwa ilmu, sebagai ilmu saja, tidak hanya tanpa manfaat, tapi juga dapat menjadi perangkap mematikan yang mengarah kepada kebanggaan syaithaniyyah.  Tak ada maaf baik bagi ia yang sombong (yaitu dengan ilmunya, penerj.) maupun ia yang bodoh; hanya Sufi yang penuh cinta, ketulusan, serta bertaubat-lah, walau memiliki kekurangan dalam ilmu dan adabnya, yang lebih dekat pada Allah (swt) dan pada ma’rifatullah (pengenalan akan Allah) daripada seorang Sufi berilmu yang menyimpan dalam kalbunya kebanggaan sekalipun hanya setitik debu.  Semoga Allah (swt) melindungi diri kalian dan diri kami!

Ibrahim al-Khawwass berkata bahwa ilmu (pengetahuan) bukanlah untuk mengetahui banyak hal, tapi untuk menaati Sunnah dan mengamalkan apa yang diketahui sekalipun itu hanya sedikit.

Imam Malik berkata bahwa ilmu bukanlah untuk mengetahui banyak hal, tapi ia adalah cahaya Allah yang Dia timpakan pada hati.

Imam as-Syafi’i berkata bahwa ilmu bukanlah untuk mengetahui bukti dan dalil, melainkan untuk mengetahui apa yang bermanfaat.

Dan ketika seseorang berkata tentang Ma’ruf al-Karkhi (murid dari Dawud at-Ta’i, yang merupakan murid dari Habib ‘Ajami, murid dari Hasan al-Bashri; guru dari Sari as-Saqati, guru dari Sayyid Taifa Junayd al-Baghdadi, penerj.), “Dia bukanlah seseorang yang amat alim (berilmu),” Imam Ahmad pun berkata, “Mah! Semoga Allah (swt) mengampunimu! Adakah hal lain yang dimaksudkan oleh Ilmu selain dari apa yang telah dicapai oleh Ma’ruf?!”

Kritik lain berisi keberatan atas Rabithah atau “Ikatan”, suatu karakteristik khusus dari Tarekat Naqsybandi. Lebih jelasnya, mereka yang mengkritik rabithah ini berkeberatan atas unsur tasawwur atau “Penggambaran” dalam rabithah yang meminta Murid untuk menggambarkan citra sang Syekh dalam hatinya di permulaan maupun selama dzikir. Tetapi Allah (swt) telah berfirman, 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah (s) itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [33:21] 

dan Dia berfirman pula,

“Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; “ [2:189]

dan karena itulah kita datang kepada Nabi (s) melalui ash-Shiddiq (r), dan datang kepada yang terakhir ini melalui Salman (r), dan masuk kepada yang terakhir ini melalui Qasim (r), dan kepada yang terakhir ini melalui Sayyid Ja’far(r), dan seterusnya. Karena “Ulama adalah pewaris para Nabi”, dapat dipahami bahwa sang Mursyid adalah teladan kita akan teladan dari Nabi tersebut (di ayat 33:21 di atas, penerj.) dan ia (sang Mursyid) mestilah seseorang di antara mereka yang atas mereka,

Nabi (s) bersabda,

Jika kalian melihat mereka, kalian ingat akan Allah!

Hadits ini diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas , Asma’ bint Zayd, dan Anas (semoga Allah (swt) rida atas diri mereka semua), juga dari Tabi’in Sa’id ibn Jubayr, ‘Abd al-Rahman ibn Ghanam, dan Muslim ibn Subayh.

Beberapa orang memprotes terhadap konsep fana’ sang Murid dalam diri Syekh, atau fana’ fis-Syekh. Mereka berkata, “Syekhmu hanyalah seorang manusia; jadikanlah fana’-mu pada diri Rasulullah (s)!” Tetapi, adalah salah untuk menyamakan sang Syekh pembimbing sama seperti yang lain.

Syekh Ahmad Sirhindi– qaddas-Allahu sirrahu – berkata:

“Ketahuilah bahwa melakukan perjalanan (suluk) pada tarekat yang paling Mulia ini adalah dengan ikatan (rabithah) dan cinta pada Syekh yang kita ikuti.”

Syekh seperti itulah yang berjalan di Jalan ini dengan keteguhan (istiqamah), dan ia tercelupi (insabagha) dengan segenap macam kesempurnaan melalui kekuatan daya tarik Ilahiah (jadzbah). Pandangannya menyembuhkan penyakit-penyakit hati dan konsentrasinya atau pemusatan pikirannya (tawajjuh) mengangkat habis cacat-cacat rohani.  Pemilik dari kesempurnaan-kesempurnaan ini adalah Imam dari zaman ini dan Khalifah pada waktu itu… Jadi, ikatan kita (padanya) adalah (melalui) cinta, dan hubungan (nisba) kita dengannya adalah pencerminan dan pencelupan diri, tak peduli apakah diri kita dekat atau jauh (secara fisik darinya, penerj.). Hingga kemudian sang murid akan tercelupkan dalam Jalan ini melalui ikatan cintanya pada sang Syekh, jam demi jam, dan tercerahkan oleh pantulan cahaya-cahayanya. Dalam pola seperti ini, pengetahuan akan proses bukanlah suatu prasyarat untuk memberi atau menerima manfaat.  Buah semangka matang oleh panas Sang Surya jam demi jam dan menghangat dengan berlalunya hari… Sang Semangka semakin matang, namun pengetahuan macam apakah yang dimiliki sang semangka akan proses ini? Apakah sang Surya bahkan mengetahui bahwa dirinya tengah mematangkan dan menghangatkan sang Semangka?  Sebagaimana disebutkan di atas, berkeberatan atas konsep fana’ fis-Syekh adalah berarti pula berkeberatan akan cinta pada sang Syekh. Kita semua memiliki keinginan dan tujuan untuk mencintai Syekh kita dan mengetahui bahwa ia-lah objek yang paling patut menerima cinta dan hormat kita di dunia ini.

Sebagaimana sang penyair berpuisi:

Atas kesetiaan padamu yang suci dan tuluslah, aku mengatakan:

Cinta atasmu terpahat dalam kalbu dari kalbu-kalbuku,

Sebagai suatu ukiran yang dalam [NAQSY], suatu prasasti kuno.

Tak kumiliki lagi kehendak [IRADA] apa pun, selain cintamu,

Tak pula dapat kuucapkan apa pun padamu, selain “aku cinta padamu”.

Tentang hal ini, Mawlana berkata pada suatu kesempatan baru-baru ini,

“Kita telah diperintahkan untuk mencintai orang-orang suci.  Mereka adalah para Nabi, dan setelah para Nabi, adalah para pewaris mereka, Awliya’. Kita telah diperintahkan untuk beriman pada para Nabi, dan iman memberikan pada diri kita Cinta. Cinta membuat manusia untuk mengikuti ia yang dicintai. ITTIBA’ bermakna untuk mencintai dan mengikuti, sementara ITHA’AT bermakna [hanya] untuk mengikuti.  Seseorang yang taat mungkin taat karena paksaan atau karena cinta, tetapi tidaklah selalu karena cinta.”

“Nah, Allah (swt) menginginkan hamba-hamba-Nya untuk mencintai-Nya. Dan para hamba tidaklah mampu menggapai secara langsung cinta atas Tuhan mereka. Karena itulah, Allah (swt) mengutus, sebagai utusan dari Diri-Nya, para Nabi yang mewakili-Nya di antara para hamba-Nya.  Dan setiap orang yang mencintai Awliya’ dan Anbiya’, melalui Awliya’ akan menggapai cinta para Nabi. Dan melalui cinta para Nabi, kalian akan menggapai cinta Allah.”

“Karena itu, tanpa cinta, seseorang tak mungkin dapat menjadi orang yang dicintai dalam Hadirat Ilahi.  Jika kalian tak memberikan cinta kalian, bagaimana Allah (swt) akan mencintai kalian?”

“Namun manusia kini sudah seperti kayu, yang kering, kayu kering, mereka menyangkal cinta.  Mereka adalah orang-orang yang kering – tak ada kehidupan! Suatu pohon, dengan cinta, terbuka, bersemi dan berbunga di kala musim semi.  Tetapi kayu yang telah kering, bahkan seandainya tujuh puluh kali musim semi mendatanginya, tak akan pernah terbuka.  Cinta membuat alam ini terbuka dan memberikan buah-buahannya, memberikan keindahannya bagi manusia.  Tanpa cinta, ia tak akan pernah terbuka, tak akan pernah berbunga, tak akan pernah memberikan buahnya.”

“Jadi Cinta adalah pilar utama paling penting dari iman.  Tanpa cinta, tak akan ada iman. Saya dapat berbicara tentang hal ini hingga tahun depan, tapi kalian harus mengerti, dari setetes, sebuah samudera!” (akhir shuhbat Mawlana).

Dengan dan melalui Mawlana, Allah (swt) telah membuat segala macam hal yang sulit menjadi mudah.  Kita amat bersyukur mengetahui beliau karena beliaulah jalan pintas bagi kita menuju nuur/cahaya dalam Agama ini.  Nur ini adalah tujuan dan sasaran dari setiap orang yang sehat.  Nur dan cahaya inilah yang dilukiskan dalam ayat yang Agung, “Allah (swt) menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal-lah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah ).”[2:269] Semoga Allah (swt) mengaruniakan bagi diri kita hikmah ini dan menjaga diri kita pada Jalan yang telah Dia perintahkan dan Dia sukai bagi diri kita! Semoga Allah (swt) mengaruniakan pada Mawlana umur panjang dalam kesehatan dan mengaruniakan pada diri kita tingkatan (maqam) Murid yang Sejati demi kehormatan dari yang paling terhormat, Nabi Muhammad (s)!

Catatan:

[1] Ada beberapa variasi pendapat tentang tahun lahir Mawlana as-Syekh `Abd Allah (q), berkisar dari 1284 H (dalam kitab at-Thariqat an-Naqsybandiyya, karangan Muhammad Darniqa) hingga 1294 H menurut murid tertua Syekh `Abdullah (q), Mawlana as-Syekh Husayn (q) (dalam kitab at-Thariqat an-Naqsybandiyya al-Khalidiyya ad-Daghistaniyya, karangan Ustadz Muhammad ‘Ali ibn as-Syekh Husayn) hinga 1303 H dalam kitab al-Futuhat al-Haqqaniyya, karangan Syekh Adnan Kabbani (q) hingga 1309 H dalam buku The Naqshbandi Sufi Way, karangan Syekh Hisyam Kabbani (q).

[2]  Beliau menerima pula Tarekat Qadiri dari Syekh Ibrahim al-Qadiri (q) (demikian pula Syekh Jamaluddin (q)) yang dengan bimbingannya, beliau memulai suluknya hingga Syekh Ibrahim (q) menyuruhnya ke Syekh ats-Tsughuri (q), lihat `Ali, Thariqat Naqsybandiyya (halaman 229).

[3]  lihat Hadaya al-Zaman fi Tabaqat al-Khawajagan an-Naqsybandiyya (halaman 375) karangan Syu’ayb ibn Idris al-Bakini.  Beliau mengambil pula dari al-Yaraghi, lihat Sullam al-Wusul karangan Ilyas al-Zadqari, sebagaimana dikuti di Hadaya (halaman 378).

[4]  lihat Hadaya, al-Bakini (halaman 396). Beliau menerima Tarekat Qadiri dari Syekh Ibrahim al-Qadiri (q) dan memperkenalkan dzikir jahr dalam cabang Daghistani dari Naqshbandiyya melalui ijazah tersebut, lihat al-Bakini, Hadaya (halaman 396); ‘Ali, Tarekat Naqsybandiyya (halaman 229).

[5] dan bukannya 1254 H, sebagaimana secara salah disebutkan di beberapa sumber. Koreksi ini dari ‘Ali, Thariqat Naqsybandiyya (halaman 214). Muhammad al-Yaraghi juga mengambil secara langsung  dari Syekh Isma’il asy-Syirwani (q), lihat al-Bakini, Hadaya (hal. 350-351).

[6] dari Syirwan di masa sekarang di Azerbaijan.  Beliau wafat di Damaskus dan dimakamkan di Jabal Qasyoun, di samping Mawlana Khalid (q) dan Mawlana Isma’il al-Anarani (q) yang merupakan penerus pertama Mawlana Khalid (q), yang wafat tujuh belas hari setelah wafatnya Mawlana Khalid (q), keduanya karena wabah – semoga Allah(swt) merahmati mereka semua dan seluruh Syuhada’-Nya.

Deklarasi Terkini dari Mawlana Syekh Nazim (q)

Bangunlah Empat Puluh Masjid dan Bukalah Majelis Zikir Di Mana-Mana

Mawlana Syekh Hisyam Kabbani

27 Maret 2014  Zawiyah Fenton, Michigan

 

Nawaytu ‘l-arba’iin, nawaytu’l-‘itikaaf, nawaytu’l-khalwah, nawaytu’l-‘uzlah, nawaytu’l-riyaadha, nawaytu’s-saluuk, lillahi ta’ala fii hadza’l-masjid.

[Khatm]

A`uudzu billahi min asy-Syaythaani ‘r-rajiim. Bismillahi ‘r-Rahmaani ‘r-Rahiim.

Nawaytu ‘l-arba`iin, nawaytu ‘l-`itikaaf, nawaytu ‘l-khalwah, nawaytu ‘l-`uzlah,

nawaytu ‘r-riyaadah, nawaytu ‘s-suluuk, lillahi ta`alaa fii haadza ‘l-masjid.

Salaamu `alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Alhamdulillahi ‘Lladzii qaala qul Huwa Allahu Ahad Allahu ‘sh-Shamad. Huwa ‘l-Ahad al-Mutlaq al-Fardhu ‘sh-Shamadu alladzii fadalanaa bi ’l-muna wa ‘l-ata`a wa tafarada fii qidamahi wa ’l-baqaa wa ja`ala dzikruhu min asyarafi ‘th-tha`aat wa afdhalu ’l-`ibadaat, wa ja`alahu sababan li ‘wushuuli ila `alaa ‘l-maqaamaat wa ja`ala dzaakirahu wa ‘l-mutabi`a ‘r-rasuuli jaliisahu wa khasahu bi dzaalika min ghayri saa’iri ’l-makhluuqat. Wa ’sh-shalaat wa ‘s-salaam `ala Sayyidina Muhammadin sayyid al-bashar. Allahumma shalli wa sallim `alayk yaa Rasuulullah, yaa Rahmatan li ’l-`Alamiin.

Tidak mudah untuk menjadi seorang alim, dan tidak mudah untuk menjadi seorang yang saleh.  Ada perbedaan besar antara ulama dengan shaalihiin,  seorang alim dapat mengetahui suatu ilmu, tetapi seorang yang saleh berada di atasnya karena ia saleh dan ikhlas, sementara seorang alim tidak harus menjadi saleh dan ikhlas, ia mengetahui suatu ilmu dan apa yang ia bicarakan, apa yang ia hafalkan dari buku-buku, kemudian ia sampaikan.  Mungkin saja ia masih melakukan sesuatu yang tidak diterima (di dalam Islam), tetapi ketika ia berbicara, ia bicara dengan fasih dan orang-orang menyukainya.

Tetapi seorang yang saleh, seorang yang ikhlas, ia berusaha membangun jembatan.  Mereka adalah al-mushlihuun, mereka berusaha melakukan yang terbaik untuk membangun jembatan di antara umat agar dapat membawa mereka bersama-sama di dalam jalan yang damai.

Sejarah mencatat bahwa ada banyak ulama yang sekaligus merupakan shaalihiin, dan meskipun demikian mereka masih mempunyai berbagai masalah karena mereka belum mencapai apa yang diharapkan oleh orang-orang.

Mengapa orang datang bersama di dalam sebuah halaqah zikir, atau dalam membaca kitab suci al-Qur’an atau membaca hadits?  Mereka melakukan hal itu karena Allah (swt) berfirman,

أَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِي

Anaa jaliisu man dzakaranii.

Aku duduk bersama orang-orang yang mengingat-Ku. (Ahmad, Bayhaqi)

 

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

Fadzkuruunii adzkurkum, w ’asykuruu lii wa laa takfuruun.

Ingatlah Aku, Aku akan mengingatmu.  Bersyukurlah kepada-Ku dan jangan kau ingkari nikmat-Ku.

(Surat al-Baqarah, 2:152)

“Sebutkan Nama-Ku dan Aku akan menyembutkan namamu di dalam Hadirat yang lebih baik daripada hadiratmu.”  Tetapi untuk mencapai tahapan itu, apa yang harus kita lakukan?  Mengingat Allah setiap saat, dzikrullah. Hal itu tidaklah mudah.  Apa yang Dia katakan?   “Ingatlah Aku dan Aku akan mengingatmu dan bersyukurlah pada-Ku dan jangan mengingkari nikmat-Ku.”  Jadi, dengan bersyukur kepada-Nya, kita mengingat-Nya; ketika kita mempunyai kesehatan yang baik, bersyukurlah kepada-Nya, dan katakan, “Alhamdulillah yaa Rabbii,” ketika Dia memberi kita kekayaan, ucapkanlah, “Alhamdulillahyaa Rabbii, syukran lillah,” ketika Dia membuat kita mengetahui sesuatu dengan ilmu, ucapkan, “Syukran lillah, alhamdulillah yaa Rabbii.”  Mengingat-Nya adalah jalannya, itu adalah jalan tol, tiket gratis ke Surga!

Apa yang dikatakan oleh Hujjat al-Islam Imam Ghazali (r)?  Dari sini kita memahami bahwa itu tidaklah sederhana, itu tidak mudah.  Nabi (s) tidak memerlukan seorang pemandu, tetapi ia mempunyai Sayyidina Jibriil (a) sebagai pemandu untuk menunjukkan kepada kalian bahwa kalian harus mempunyai seseorang untuk mengarahkan dan memandu kalian.  Sayyidina Imam Abu Hamid al-Ghazali (r) merupakan seorang ulama besar, sebelum beliau mampu melihat Hakikat, mencapai Maqaam al-Musyaahada, Maqam Penglihatan, di mana kalian dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Saya pernah menceritakan kisah mengenainya.  Beliau mempunyai seorang kakak, Ahmad al-Ghazali, yang juga seorang ulama besar.  Di dalam salat, kakaknya selalu menjadi imam, dan beliau, Abu Hamid, salat di belakangnya bersama jemaah lainnya.  Suatu ketika setelah bertahun-tahun seperti itu, beliau berhenti salat di belakang kakaknya dan orang-orang mulai membicarakannya, “Apa yang terjadi, mengapa beliau tidak lagi salat di belakang kakaknya?”  Kakaknya adalah ulama yang lebih besar dibandingkan Abu Hamid, tetapi sesuatu telah terjadi.

Sebelum kita lanjutkan dengan apa yang terjadi, beliau berkata mengenai wilayah (kewalian), “Pada tahap awal mempelajari Syari`ah untuk menjadi seorang ulama, aku sering menyangkal maqam dan ilmu dari orang-orang yang saleh, aku sering menyangkal apa yang orang katakan mengenai mereka.  Orang-orang mengatakan, ‘Ini adalah wali, ini adalah wali’ tetapi aku menyangkal semua awliyaullah, itu tidak sesuai dengan pikiranku.”

Ini adalah tipikal Salafi sekarang.  Ini adalah Abu Hamid al-Ghazali pada awal masa-masa belajarnya.  Kuntu fii mabda’i amrii munkiran li-ahwaali ’sh-shaalihiin wa maqaamaati ’l-`arifiin, “Aku menyangkal level dan maqam orang-orang yang arif.  Hattaa sahibta syaykhii Hal itu tidak masuk ke dalam pikiranku, hingga suatu hari aku bertemu dengan seseorang dan ketika aku melihatnya, hidupku berubah!  Aku mengikutinya dan menjadi salah satu muridnya, beliau adalah Yusuf an-Nassaaj, Yusuf Sang Penenun, an-Nassaj–Penenun adalah nama keluarganya.  Beliau adalah seorang pria, seorang guru, seorang mursyid, tetapi beliau juga bekerja menenun kain.  “Ketika aku melihatnya, aku melihat sesuatu yang istimewa.”  Falam yazal yasqulunii bi ’l-mujahadaat hatta hazhiitu bi ‘l-waaridaat, “Ia terus memolesku dengan membuatku berjuang di dalam kehidupanku dan menunjukkan aku jalan yang sulit.”

Tidak mudah untuk menjadi seorang yang arif.  Itu bukanlah sesuatu yang dapat kalian beli di toko.  Untuk mencapai ilmu makrifat, ia memerlukan perjalanan yang panjang dan jika kalian tidak mempunyai pemandu, kalian tidak bisa sampai ke mana-mana.  Kalian memerlukan seorang pemandu untuk memandu kalian.  Imam Ghazali (r) berkata, “Aku menemukan seorang pemandu,” dan sekarang orang-orang mengajarkan ajaran Imam Ghazali di mana-mana, karena mereka menganggapnya sebagai seorang guru besar dalam Syari`ah dan ulama besar dalam Spiritualitas, Tazkiyyat an-Nafs, yang kita sebut ‘Tasawwuf.’  Ajarannya ada di mana-mana, bahkan di Mekah dan Madinah.

Beliau berkata, “Aku mengambil seorang pemandu.”  Jadi, tanpa pemandu, jangan percaya bahwa kalian dapat melakukan sesuatu, dan pemandu atau mursyid yang kalian ikuti itu, kalian harus menghormati dan mencintainya; kalian tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak disukainya.  Dan kalian harus menghormatinya dan memanggilnya dengan panggilan terbaik. Itulah sebabnya mereka memanggil Syekh mereka, ‘Sulthan al-Awliya’ dan kita menyebut Syekh kita, ‘Sulthan al-Awliya.’

Tarekat-tarekat mempunyai nama yang berbeda-beda, Syadzili, dari nama Imam Abu ’l-Hasan asy-Syadzili, atau Boutchiyya dari nama Syekh Hamza Boutchiyya, diikuti oleh orang-orang di Maroko, atau Aljazair dan Tunisia; lalu Tijaniyya dari nama Sayyidina Ahmad at-Tijani.  Mereka mencintai mursyid mereka, karena mursyid-mursyid itu membawa mereka kepada Hakikat.  Jadi kita memanggil Syekh kita Sulthan al-Awliya tetapi kita tidak menyangkal yang lain.  Kita tidak tahu, itulah yang paling penting.  Kalian tidak perlu berselisih dengan yang lain.  Mereka memanggil syekh mereka, ‘Sulthan al-Awliya’ juga dan kita menghormati mereka.  Kita mempunyai Sulthan al-Awliya bagi kita sendiri, yaitu Mawlana Syekh Muhammad Nazim `Adil!  Orang-orang  mungkin saling berselisih satu sama lain dengan mengatakan, “Syekhku lebih baik; Oh, Syekhku adalah Sulthan al-Awliya,” sementara yang lain, “Oh Syekhku yang Sulthan al-Awliya!”

Jadi, beliau mengikuti Yusuf an-Nasaaj, Sang Penenun, dan Syekh itu menempatkannya di dalam ujian.  Imam Ghazali berkata, fa lam yazal yasqulunii, “Beliau terus-menerus memolesku,” dan memarahinya. (Seperti murid ini), setiap kali saya melihatnya, seolah-olah saya melihat kucing kecil di hutan, kucing gunung, mereka perlu banyak pekerjaan.  Dengan izin Mawlana Syekh, saya harus… kalian tahu di masa lalu tidak ada mesin cuci, mereka mencuci dengan tangan mereka, dengan sabun dan air untuk membersihkannya.  Kalian harus melakukannya karena kalian tidak bisa memasukkannya semua ke dalam mesin cuci!

Jadi Imam Ghazali berkata, “Beliau mulai menempatkan aku ke dalam khalwat, di mana inilah makna dari mujaahidaat, sampai aku mulai menerima waaridaat, inspirasi.  Ketika engkau mulai menerima, segala sesuatunya berubah, dan aku melihat Allah (swt) di dalam mimpiku.”

…إن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا إن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا إن أتاني يمشي أتيته هرولةأ

Barang siapa yang mendekati-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekatinya sehasta; barang siapa yang mendekati-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya satu depa; dan barang siapa yang mendekati-Ku dengan berjalan, Aku akan mendekatinya dengan berlari.

(Hadits Qudsi, Bukhari dan Muslim)

“Barang siapa yang mendekati-Ku sejengkal, Aku akan mendekatinya satu hasta.  Barang siapa yang mendekati-Ku dengan berjalan, Aku akan mendekatinya dengan berlari.”

Nabi (s) juga bersabda, “Aku melihat Tuhanku di dalam mimpi dengan tersenyum.”

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏ :‏إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى قال قلت ربي لا أعلم به قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو وضعهما بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفي فما سألني عن شيء إلا علمته‏.‏

Diriwayatkan dari Ibn `Abbas bahwa Nabi (s) bersabda, “Tuhanku mendatangiku dalam wujud yang paling indah dan bertanya kepadaku, ‘Tahukah engkau apa yang diperdebatkan oleh Majelis Tinggi (pada malaikat)?’ Aku berkata, ‘Aku tidak tahu.’  Kemudian Dia meletakkan Tangan-Nya di antara pundakku, dan aku merasakan dinginnya di antara dadaku… Kemudian Dia tidak bertanya apa-apa lagi kepadaku kecuali bahwa aku telah mengetahuinya.” (Tirmidzi)

Imam Ghazali (r) berkata, “Aku melihat-Nya di dalam mimpi.”  Jika kalian melihat Allah (swt), dan ada beberapa orang di sekitar saya yang melihat Allah (swt) di dalam mimpinya, saya tahu siapa yang melihat Allah (swt) di dalam mimpinya.  Jika seseorang dapat melihat-Nya, maka ia juga dapat melihat lebih banyak lagi.  Itulah sebabnya mengapa Imam Ghazali berhenti melakukan salat di belakang kakaknya.  Ketika kakaknya mulai bertakbir, “AllahuAkbar,” beliau meninggalkan salatnya dan pulang ke rumah.  Dan ibunya berkata, “Wahai Abu Hamid, mengapa engkau tidak melakukan salat di belakang kakakmu?”  Beliau berkata, “Aku tidak  bisa.”  Kakaknya menjadi gelisah dan berkata, “Aku ingin tahu mengapa karena hal ini tidak enak dilihat oleh orang-orang.”

Dan akhirnya, kita tidak ingin membuat ceritanya menjadi panjang, akhirnya Imam Ghazali (r) berkata kepada ibunya, “Segera setelah engkau mengucapkan ‘Allahu Akbar’ aku melihatnya jatuh ke dalam ember yang penuh dengan darah, dan darah itu membatalkan wudu.  Kau harus melakukan wudu kembali.”

Ibunya pergi dan mengatakan kepada sang kakak, “Ini yang dikatakan oleh adikmu.”

Beliau datang dan berkata, “Yaa Aba Hamid, di mana darahnya?”

Beliau berkata, “Wahai kakakku, segera setelah engkau mengucapkan, ‘Allahu Akbar,’ kau memasuki salatmu, dan fatwa yang mereka minta kepadamu masuk ke dalam pikiranmu.  Dan fatwa itu mengenai periode haid wanita, jadi aku melihatmu dari atas ke bawah bahwa kau memikirkan fatwa itu, dan kau menjadi terselubung dengan darah, jadi bagaimana aku bisa salat bersamamu?”

Sang kakak berkata, “Kau berkata benar, sadaqt.”

Jadi, beliau melihat Allah (swt) di dalam mimpinya dan Allah berfirman kepadanya, “Yaa Aba Hamid!  Tinggalkan duniamu, tinggalkan apa yang membuatmu sibuk dengan kehidupan ini dan pergilah dan bertemanlah dengan orang-orang yang Aku jadikan seperti gunung-gunung di Bumi-Ku.  J`alatum fii ardhii mahalla nazharii, Aku jadikan mereka untuk berada di Tanah-Ku, selalu dalam Pandangan-Ku.  Aku jadikan mereka di dalam Pengawasan-Ku, gunung-gunung di Bumi.”

Ini adalah seperti Sultan kita, Mawlana Syekh Muhammad Nazim `Adil, semoga Allah memanjangkan umurnya.

عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

`Inda dzikr ash-shalihiin tanzilu ’r-rahma

Ketika nama orang-orang yang saleh disebutkan, Rahmat Allah turun.

(Diriwayatkan oleh Sufyan ibn `Uyayana di dalam kitab Zuhd dari Imam Ahmad)

Sudah sangat dikenal bahwa ketika kalian menyebut nama orang-orang yang saleh, Allah menurunkan Rahmat-Nya kepada kalian sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Nabi (s) tersebut. Bagaimana menurut kalian, jika kalian berkumpul bersamanya?  Untuk menyebutkan namanya saja, Rahmat Allah akan datang!  Allah berkata kepada Imam Ghazali, “Pergilah dan jadilah salah satu di antara mereka, ikuti mereka, karena Aku menjadikan mereka berada di Tanah-Ku dan di bawah pengawasan-Ku.”

Imam Ghazali melanjutkan, “Wa humulladziina ba`uu ’d-daarayn bi hubbii, mereka adalah orang-orang yang menjual hidupnya di dunia dan akhirat demi Cinta-Ku; mereka hanya menginginkan Cinta-Ku. Qultu bi `izzatika illa adzaqtanii barda husni dzanni bihim, Yaa Allah!  Aku memohon dengan Kebesaran-Mu untuk membuatku merasakan manisnya mereka dan untuk menghilangkan keraguanku kepada mereka.”  Dan Allah berfirman, Qad fa`lt, ‘Aku telah melakukannya untukmu, dan antara engkau dengan mereka adalah hubb ad-dunya.  Tinggalkanlah hal itu atas pilihanmu, karena kelak kau akan diminta untuk meninggalkannya dengan perintah, karena Aku akan memanggilmu nanti.’ (Itu artinya, “Sebelum kau tinggalkan karena terpaksa, sekarang tinggalkanlah atas pilihanmu.” Ketika kau mati, kau akan meninggalkannya dengan paksaan, seperti seorang anak, seperti kalian telah dihancurkan.) Faqad afadtu `alayka anwaaran min jiwaari qudsii, Aku telah mengirimkannya kepadamu dari Cahaya Ilahiah-Ku yang Suci.’”

Aku bangun dalam keadaan sangat gembira kemudian aku pergi mendatangi Syekhku, Yusuf an-Nasaaj, dan aku ceritakan tentang mimpiku dan beliau tersenyum dan berkata, “Ini adalah jalan kita pada awalnya, jika engkau mengikutiku lebih jauh, kau akan meletakkan kohl pada matamu dan melihat apa yang tidak bisa dilihat dan mampu mendengar apa yang tidak bisa didengar.”

Itulah Abu Hamid al-Ghazali (q), salah satu dari ulama yang sekaligus merupakan shaalihiin, orang yang saleh dan ikhlas, di mana orang-orang belajar darinya.  Jadi bagi setiap orang, Allah telah memberikan seorang pemandu dan melalui pemandu itu, ia telah diperkenalkan kepada Silsilah Keemasan itu, kepada sebuah mata rantai.  Dan kita telah diberi pilihan untuk mengikuti seorang pemandu dan kita harus menghormati pemandu kita, bukannya dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan.  Kita harus menghormatinya sebagaimana mestinya, karena sebagaimana telah disebutkan bahwa menyebutkan nama orang-orang yang saleh akan menurunkan Rahmat Allah, jadi kita perlu menyebutkan namanya, kalian tidak dapat menyembunyikan namanya.  Beliau telah menyebarkan Islam dan Tazkiyyat an-nafs Timur dan Barat.  Beliau telah memoles kalbu para mualaf dari Timur ke Barat, dari orang-orang Arab di Timur dan Barat, dan beliau telah memoles kalbu orang-orang di Sub Kontinen di Timur dan Barat, karena ada banyak orang dari Sub Kontinen yang tinggal di Timur dan Barat, bahkan di Eropa dan bahkan di negeri-negeri Arab, di mana-mana.  Beliau menyebarkan ajaran ini hingga setiap orang mengenalnya, tetapi kita harus menghormatinya!

Jangan menjadikan ini sebagai hal pribadi.  Tidak, kita harus memastikan bahwa ini bukan pesan untuk pribadi, untuk dia atau dia, atau orang ini atau orang itu, tetapi ini adalah pesan untuk semua orang, agar menjaga nama dan ajaran Syekh kalian, Mawlana Syekh Muhammad Nazim `Adil an-Naqsyhbandi.  Mereka mungkin berkata, “Oh namanya adalah ‘al-Haqqani’.” Ya, ada banyak (yang menggunakan nama itu), setiap orang dapat dipanggil dengan nama ‘Haqqani,’ tetapi kita harus membuat sesuatu untuk menghormatinya.  Beberapa orang yang menggunakan nama Haqqani menjadi daftar hitam di Pakistan, sementara di daerah lain ada suku-suku yang besar dengan nama itu, tetapi di sini kita harus membuat seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita.  Di masa Sayyidina Abu Bakr ash-Shiddiq (r), tarekat kita disebut “Shiddiqiyyah.”  Kita harus melakukan sesuatu agar semua orang tahu dan agar semua orang mengikuti perintah Mawlana Syekh Nazim.

Saya akan meminta Taher untuk membacakan deklarasi yang diletakkan bersama dengan perintah Mawlana Syekh Nazim dan banyak orang yang memintanya dari Mawlana Syekh, semoga Allah memanjangkan umurnya.  Jadi kita harus menghormati Syekh kita sebagaimana mestinya, bukannya orang-orang mengatakan, “O Syekh Hisyam mengatakan hal itu dan kami tidak menginginkannya.”  Menghormati Mawlana dan memuliakannya adalah untuk semua orang.

[Syekh Taher membacakan deklarasi.]

 

DEKLARASI

oleh Syekh Hisyam

 

Bismillahi ‘r-Rahmani ‘r-Rahiim.

اطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

Athii`uullaha wa athii`uu ‘r-rasula wa uli ‘l-amri minkum

Patuhi Allah, patuhi Nabi (s) dan patuhi orang-orang yang mempunyai otoritas di antara kalian. (Surat an-Nisa 4:59)

Murid-murid Mawlana Syekh Muhammad Nazim Adil, Sulthan al-Awliya yang kami hormati,

عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

`Inda dzikr ash-shalihiin tanzilu ‘r-rahma

Ketika nama-nama orang yang saleh disebutkan, rahmat Allah turun.[1]

Penyebutkan Silsilah Keemasan Tarekat Naqsybandi telah berubah dari abad ke abad, tarekat ini diberi nama dengan salah satu guru besarnya pada setiap masa.  Pada awalnya, ia dinamakan Shiddiqiyyah, mengikuti nama Abu Bakr ash-Shiddiq (r), kemudian Thayfuriyyah mengikuti nama Bayazid Thayfur al-Bisthami, lalu Khwajaganiyyah hingga masa Syah Naqsyband.  Sejak zaman beliau, tarekat  ini dikenal dengan nama Naqsybandiyyah hingga masa Syekh Ahmad al-Faruqi Mujaddid Alf-ats-Tsani, yang kemudian disebut Naqsybandiyyah-Mujaddidiyyah.  Pada masa Syekh Khalid al-Baghdadi, ia dikenal dengan nama Naqsybandiyyah-Khalidiyyah, dan sejak tarekat ini bergerak ke Daghestan, hingga masa Syekh `Abdullah al-Fa’iz ad-Daghestani (q), ia dikenal dengan nama Naqsybandiyyah-Daghestaniyyah.

Sesuai dengan warisan para pendahulu kita, melalui silsilah mereka kepada Nabi (s), sejak hari ini dan seterusnya kita menamakan tarekat ini Naqsybandiyyah-Nazhimiyyah.  Hal ini untuk menghormati sumber ilmu dan orang yang membangkitkan spiritualitas di masa kita, yaitu Syekh Muhammed Nazhim Adil, yang telah menyebarkan Islam dari Timur ke Barat, membawa ribuan orang ke dalam iman, dan membawa mereka ke Jalan Sufi yang mulia ini.  Sebagai tanda kekaguman kita, keyakinan kita dan kecintaan kita terhadap kepemimpinannya, kita mengidentifikasikan diri kita melalui Syekh Nazhim dan namanya yang mulia.  Semoga Allah memanjangkan umurnya dan senantiasa menjadikan kita berada dalam bimbingan dan doanya.

Selanjutnya, sesuai dengan perintah Mawlana kepada saya baru-baru ini di bulan Maret 2014, “Bangunlah empat puluh masjid di empat puluh lokasi yang berbeda dan bukalah majelis zikir di segala penjuru,” kami mendorong murid-murid Tarekat Naqsybandiyyah-Nazhimiyyah untuk membuka majelis zikir lebih banyak lagi, di berbagai tempat yang memungkinkan.

Niat Mawlana melalui perintah ini adalah untuk menyebarkan tarekat ini secara luas dan membuatnya mudah dijangkau bagi semua orang sehingga rahmatnya yang besar bisa diterima oleh setiap orang.  Sebagaimana Nabi (s) bersabda di dalam sebuah hadits sahih,

إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يتلمسون أهل الذكر………….. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم

Ada malaikat Allah yang berkelana di jalan-jalan mencari orang-orang yang berzikir… dan Allah berfirman, “Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa Aku telah mengampuni mereka.  Salah satu di antara malaikat itu berkata, “Wahai Tuhanku, ada seseorang di sana yang tidak termasuk dalam kelompok mereka, ia hanyalah orang yang duduk bersama mereka, tetapi ia datang untuk suatu keperluan lain.”  Allah berfirman, “Itu adalah kelompok di mana siapapun yang duduk bersama mereka—apapun urusan mereka—dosa-dosa mereka akan diampuni.”[2]

Dari hadits ini, dan banyak lagi hadits-hadits lainnya, hikmah untuk memperbanyak majelis zikir di mana-mana adalah jelas, yaitu menyebarkan Rahmat Allah, Perlindungan-Nya dan Ampunan-Nya.   Oleh sebab itu, saya informasikan kepada murid-murid mengenai perintah Mawlana Syekh ini, jika di daerah kalian belum ada majelis zikir, maka kalian harus membentuk majelis zikir di mana pun yang memungkinkan.  Dengan cara ini para malaikat akan datang untuk melindungi manusia di setiap lokasi.  Orang-orang dapat mengadakan zikir secara sendiri-sendiri, atau dengan beberapa orang, termasuk 2 atau 3 orang.

Bila kalian telah menentukan sebuah lokasi, maka tunjuklah seorang imam di antara kalian, sesuai dengan hadits Nabi (s),

إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم

“Jika kalian bertiga, maka tunjuklah seseorang menjadi imam kalian,”[3]

Mohon daftarkan majelis yang dibentuk kepada kami, agar kami dapat mencatat dan menelusuri majelis-majelis baru ini dan member informasi kepada yang lain mengenai keberadaan majelis-majelis ini.

Segala puji bagi Allah dan semoga Rahmat dan Keberkahan-Nya senantiasa dicurahkan kepada Utusan-Nya, Sayyidina Muhammad (s), juga kepada keluarga dan para Sahabatnya (r).

Hamba dan hamba-hamba,

Syekh Hisyam Kabbani

Untuk informasi lebih lanjut mengenai deklarasi yang penting ini, silakan saksikan shuhba Mawlana Syekh Hisyam berikut ini:

www.sufilive.com/declaration

Kami meluncurkan web suficenters.com untuk menelusuri zawiyah-zawiyah yang telah didirikan oleh murid-murid, jadi mohon kiranya untuk mendaftarkan zawiyah Anda dengan mengirimkan email kepada kami, dengan alamat staff@sufilive.com dan website ini akan diluncurkan dalam waktu singkat untuk menyediakan informasi ini.

 

CATATAN:

[1] Dikatakan oleh Sufyan ibn `Uyayanah al-Kufi dan disebutkan di dalam kitab Ihyaa `Ulumu ‘d-din dari Imam Ghazali.  Hadits pendukung lainnya adalah:

نزول الرحمة على المجتمعين في المساجد{….. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله في من عنده …} مسلم عن أبي هريرة من أسباب نزول الرحمة ذكر الصالحين

Turunnya rahmat pada orang-orang yang berkumpul di masjid, dari hadits “dan tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka tanpa sakinah turun kepada mereka, rahmat melingkupi mereka dan para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebutkan mereka kepada mereka yang berada di Hadirat-Nya. (Dari Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurayrah (r) dari alasan turunnya rahmat ketika nama orang-orang saleh disebutkan).

[2] Bukhari dan Muslim.

[3] At-Tabarani (hasan).

[Akhir Deklarasi]

 

Insyaa-Allah paling tidak, inilah yang dapat kita lakukan untuk menghormati Syekh kita.  Beliau menyebarkan Tarekat Naqsybandi di masa ini, hingga ke Timur Tengah, Timur Barat, Utara dan Selatan.  Jadi minimal yang dapat kita lakukan adalah menyebutkan namanya, karena kita mengatakan bahwa beliau adalah Sulthanal-Awliya, itu adalah benar, tetapi masih belum menyebutkan namanya.  Kita harus mengatakan, “Sulthan al-Awliya Syekh Nazim,” dan menyebutkan tarekatnya, Thariqat Naqsybandiyyah, oleh siapa?  Bukannya oleh ‘Haqqani.’ Siapa itu Haqqani?  Sekarang sudah terlalu banyak yang menyebut diri mereka ‘Haqqani.’  Banyak yang masuk ke dalam daftar hitam, saya tidak ingin menyebutnya dengan istilah yang lain.  Jadi kita harus membuka pikiran kita dan kalbu kita dan tidak menjadikannya sebagai urusan pribadi, tetapi kita mempunyai pilihan. Mawlana merasa senang ketika saya menyebutkan hal itu kepadanya pada bulan Maret, ketika saya berada di sana dan kami mengatakan bahwa ketika kami kembali, kami akan membuat sebuah deklarasi dan mengirimkannya kepada setiap orang.

Ini artinya kalian diperbolehkan untuk membuka sebuah majelis zikir di rumah, di pabrik, atau di kamar kalian yang kecil.  Jika hanya ada tiga orang, tidak masalah, lakukan zikrullah dan undang lebih banyak orang.  Jika mereka mengatakan bahwa sudah ada majelis lainnya di daerah itu, kalian dapat pergi ke sana, tetapi jika kalian tidak bisa pergi karena suatu alasan, kalian dapat melakukannya di rumah kalian.  Kalian mengejar berkah dari zikir, dzikr ash-shalihiin tanzilu ‘r-rahma dan melalui zikrullah, Allah akan mengampuni kita.  Kita mengejar di mana nama orang-orang saleh disebutkan, karena rahmat akan turun, kita mengejar hal itu, tidak perlu harus ada majelis yang besar, tetapi bila kalian bisa datang, maka datanglah.  Seperti kita di sini, di Fenton, dan orang-orang di Detroit, itu berjarak 1.5 jam perjalanan, jika ada kemacetan bisa sampai dua jam, jadi saya tidak bisa pergi, jadi mereka bisa melakukan zikir di sana.  Jika bahkan jaraknya setengah jam atau jika mereka mempunyai masalah dengan orang yang memimpin zikir di daerahnya, beberapa orang bisa saja mempunyai masalah, jadi mengapa bertengkar?  Lakukan zikir kalian sendiri dan tingkatkan sebisa kalian.

Saya pergi ke Chile dan Argentina, di mana di sana ada ribuan kilometer tanah sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakannya di satu tempat, dan mereka membuka rumah-rumah mereka dan itu memudahkan bagi orang yang tidak bisa menjangkaunya.  Jadi, serupa halnya jika kalian mempunyai ketidakcocokan dengan pemimpin di daerah utama, atau jika letaknya jauh atau jika ada wanita bersama kalian yang harus menempuh perjalanan melewati daerah yang berbahaya di malam hari, mengapa ini menjadi masalah?  Lakukan zikir di rumah kalian, tunjuk satu orang sebagai imam dan lakukan di rumah kalian, dan lambat laun itu akan menjadi sebuah majelis zikir, lambat laun tetangga akan bergabung dan lebih banyak orang akan bergabung.

Semoga Allah (swt) mengampuni kita dan mendukung kita dan memanjangkan umur Syekh kita.

Sekarang saya ingin mengatakan hal ini:  Di bawah nama Mawlana Syekh Nazim, terlalu banyak orang di seluruh dunia yang mengaku, “Aku adalah representatif,” tetapi biarkan saja, biarkan semakin banyak.  Tunjuk seseorang dari kelompok kalian sebagai imam untuk melakukan pekerjaan itu, karena itu adalah zikrullah.

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

Jika kalian bertiga di dalam suatu perjalanan, pilihlah seseorang sebagai pemimpin kalian. (Abu Dawuud)

Jika kalian bertiga, tunjuk seseorang sebagai amiir, pemimpin, dan berusahalah untuk membangun jembatan dengan setiap orang.  Allah akan rida dengan orang yang membangun jembatan itu, bukan dengan orang yang menunjukkan permusuhan, arogansi dan kemarahan, dan pembicaraan mereka hanyalah kebingungan dan kemarahan.  Tipe mengisi orang dengan kemarahan atau kebencian tidak dapat diterima.  Berusahalah untuk mengisi orang dengan cinta, toleransi, dan perdamaian, untuk membuat mereka bahagia, mendengar sesuatu yang menyenangkan, bukannya mendengar sesuatu yang penuh dengan kebencian dan kebanyakan berupa kebohongan dan hal yang tidak benar.   Tetapi Setan memainkan permainannya dan berusaha menarik kaki kita dan menjebaknya.  Mari kita keluar dari perangkapnya dan mari kita bangun jembatan.  Tidak ada yang kita bawa ke Akhirat kecuali zikir kalian yang baik, amal baik kalian di dunia, dan syafaat yang kita bicarakan, bahwa setiap orang memerlukan pertolongan pada Hari Kiamat, sebagaimana Nabi (s) bersabda, “Mereka yang membaca kitab suci al-Qur’an, Qur’an itu akan memberi syafaat bagi mereka.”

Kitab suci al-Qur’an adalah zikrullah, jadi bacalah Qur’an dan jika kalian membaca Surat al-Ikhlash tiga kali, seolah-olah kalian telah membaca al-Qur’an sepenuhnya.  Jadi duduklah bersama dan bacalah Qul huwallahu Ahad, tidak masalah, atau bacalah Surat al-Falaq atau Surat an-Naas atau al-Fatihah; jangan katakan bahwa kalian tidak tahu cara membacanya.  Al-Fatihah adalah Qalb al-Qur’an, jantungnya al-Qur’an.

Ajari orang untuk bergembira dan merasa senang, dengan demikian mereka akan datang dan datang lagi.  Berusahalah untuk membawa orang ke Jalan Allah dan jangan memberi perintah kepada mereka. Grandsyekh, semoga Allah memberkati ruhnya, mengatakan, “Aku tidak memberi perintah kepada murid-muridku.”  Kalian bisa cek jika itu tidak benar.  Sekrang, para representatif meninggalkan Mawlana Syekh Muhammad Nazim al-Haqqani, semoga Allah memanjangkan umurnya, tetapi mereka ingin memberi perintah kepada murid-muridnya.

Grandsyekh `Abdullah al-Fa’iz ad-Daghestani (q) tidak pernah memberi perintah.  Beliau berkata, “Aku mempunyai dua orang murid yang dapat kuperintah, di luar dari ribuan dan ribuan murid,” inilah yang beliau katakan.  “Nazim Effendi dan Husayn Effendi,” yaitu Syekh Husayn yang telah wafat di Aleppo. “Kepada mereka berdua, aku dapat memberi perintah.”  Saya berada di sana ketika Grandsyekh `AbdAllah (q) mengatakan hal itu, begitu pula saudara saya, Syekh Adnan. “Mereka tidak bisa menanggung perintahku dan jika mereka melalaikan perintahku atau melangkahinya, mereka akan celaka, dan malaikat tidak akan senang,” karena beliau adalah Sulthan al-Awliya, dan:

من عادا لي وليا فقد آذنته بالحرب

Man `adaa lii waliyyan faqad aadzantahu bi ’l-harb.

(Allah [swt] berfirman) Barang siapa yang menentang wali-Ku, Aku nyatakan perang terhadapnya.

(Hadits Qudsi; Bukhari, dari Abu Hurayrah)

Allah akan menyatakan perang pada kalian bila kalian melalaikan perintahnya!  Grandsyekh melanjutkan, “Itulah sebabnya, untuk melindungi murid-muridku, aku tidak memberikan perintah, hanya kepada mereka berdua aku memberi perintah.”  Sekarang setiap orang ingin memberi perintah.  Jangan memberikan perintah kepada semua orang, biarkan mereka datang dan bergembira.  Jangan jadikan mereka sebagai tentara!  Kita bukanlah tentara, kita mengikuti jalannya malaikat, jalan yang damai.  Kita bukanlah tentara, kita tidak mempunyai senjata, kita tidak mempunyai apa-apa.  Bahkan Grandsyekh tidak memperbolehkan kita untuk membawa senjata, kecuali pisau kecil untuk memotong buah.  Beliau berkata, “Murid-muridku tidak boleh membawa senjata, termasuk pisau yang besar, kecuali pisau kecil, jika kalian memerlukannya.”  Kita tidak pernah membawa pisau di saku kita.  Jadi, jangan terima selain daripada perdamaian, cinta, hormat, dan keharmonisan, tetapi bukannya keharmonisan di jalan yang tidak islami, segala sesuatu harus secara islami menurut Syari`ah, tetapi:

Nahnu ummatan wasata.

Kita adalah umat di jalan pertengahan (moderat).

Nabi (s) bersabda, “Kita adalah umat di jalan pertengahan.” Kita bukan orang liberal pada satu sisi dan tidak ekstrim di sisi yang lain, bukannya ghuluuw fi ‘d-diin.  Kita menjaga salat dan puasa dan membaca kitab suci al-Qur’an dan Syari`ah kita, dan kita menjaga apapun yang Allah jadikan halal dan kita tinggalkan segala sesuatu yang diharamkan.  Dan kita harus berdoa untuk Mawlana agar selalu dipanjangkan umur, dan kita menyebut diri kita Naqsybandiyyah-Nazimiyyah.  Mengapa mereka menyebut Tarekat Chisti, “Chistiyyah” mengikuti nama Moinuddin Chisti.  Kita berhak untuk menyebut diri kita Naqsybandiyyah-Nazimiyyah.  Paling tidak kita tahu apa yang Allah katakan di dalam kitab suci al-Qur’an:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

Id`uuhum li-abaa’ihim,

Panggil mereka dengan (nama-nama) ayah mereka (Surat al-Ahzaab, 33:5)

Jadi, ayah kita adalah Mawlana Syekh Nazim, dan kita namakan diri kita mengikuti namanya.  Semoga Allah (swt) mengampuni kita dan memberkati kita.

Bi hurmati ‘l-habiib, bi hurmati ‘l-Fatihah.

Kita akan mengirimkan sebuah email untuk deklarasi ini.  Jika kalian tidak menerimanya sebelum Sabtu, silakan email kami di Sufilive atau daftarkan diri Anda pada mailing list, daftarkan pada Sufilive mailing list (dari halaman situs Sufilive, klik pada banner.)

Salaamu `alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

 

http://sufilive.com/Latest_Declaration_from_Mawlana_Shaykh_Nazim

_Build_forty_mosques_and_open_Dhikr_centers_everywhere_-5489.html

© Copyright 2014 Sufilive. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.  Transkrip ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Internasional.  Mohon untuk menyebutkan Sufilive ketika membagi tulisan ini. JazakAllahu khayr.

Imam Tarekat, Syah Baha`uddin Naqsyband (q)

ShahBahauddinNaqshband_2457

Dalam gugusan bintang ini, akhirnya kita sampai pada Muhammad Baha`uddin Uways al-Bukhari (q), yang dikenal sebagai Syah Naqsyband (q), Imam dari Tarekat Naqsybandi yang tiada tandingannya.  Beliau lahir pada tahun 1317 M, di desa Qasr al-`Arifan, di dekat Bukhara.  Setelah beliau menguasai ilmu Syariah pada usia muda 18 tahun, beliau tetap menemani Syekh Muhammad Baba as-Samasi (q), yang merupakan seorang ahli hadits di Asia Tengah.  Sepeninggal Syekhnya, beliau mengikuti Syekh Amir Kulal (q) yang melanjutkan dan menyempurnakan pelatihannya baik dalam ilmu lahir maupun batin.

Murid-murid Syekh Amir Kulal (q) biasanya melakukan dzikir zahar (dengan suara keras) ketika duduk bersama, dan dzikir khafi (dalam hati) bilamana sedang sendirian.  Walau tak pernah mengkritik ataupun keberatan, namun Syah Naqsyband (q) lebih menyukai dzikir khafi.  Mengenai hal ini, beliau berkata, ”Terdapat dua cara berzikir; satu khafi dan lainnya zahar.  Saya memilih yang khafi karena ia lebih kuat dan oleh karenanya lebih disukai.”  Kemudian dzikir khafi inilah yang menjadi ciri pembeda Naqsybandiyya di antara tarekat-tarekat lainnya.

Syah Naqsyband (q) melaksanakan ibadah Haji tiga kali, di mana setelah itu, beliau tinggal di Merv dan Bukhara.  Menjelang akhir hayatnya, beliau kembali ke kampung halamannya, Qasr al-`Arifan.  Pengajarannya dikutip di mana-mana dan namanya disebut oleh siapa saja.  Pengunjung berdatangan dari berbagai penjuru untuk meminta nasihatnya.  Mereka menerima pengajaran di sekolah dan masjidnya, suatu kompleks yang dapat menampung lebih dari lima ribu orang.  Sekolah ini merupakan pusat studi Islam yang terbesar di Asia Tengah dan masih ada hingga saat ini.  Baru-baru ini bangunan tersebut direnovasi dan dibuka kembali setelah bertahan selama tujuh puluh tahun dalam masa pemerintahan komunis.

Pengajaran Syah Naqsyband (q) mengubah hati para muridnya dari kegelapan hingga menemukan cahaya.  Beliau terus mengajarkan ilmu tentang Ke-Esaan Allah (swt) yang telah dikhususkan oleh para pendahulunya, dengan penekanan pada ihsan bagi para pengikutnya sesuai hadits Rasulullah (s), “Ihsan adalah beribadah kepada Allah (swt) seolah-olah engkau melihat-Nya.”

Ketika Syah Naqsyband (q) wafat, beliau dimakamkan di kebunnya, sebagaimana permintaannya.  Raja-raja penerus Bukhara merawat madrasah dan masjidnya.  Mereka memperluas dan menambahkan waqafnya.

Syekh-Syekh penerus Tarekat Naqsybandi menuliskan banyak biografi tentang Syah Naqsyband (q).  Salah satunya adalah Mas’ud al-Bukhari (q) dan Syarif al-Jarjani (q), yang menyusun Awrad Baha`uddin yang menceritakan tentang kehidupan beliau dan karya-karyanya termasuk fatwanya.  Syekh Muhammad Parsa (q), yang wafat di Madinah pada tahun 822 H (1419 M) menulis Risalah Qudsiyyah yang di dalamnya terdapat tulisan tentang kehidupan Syah Naqsyband (q), kehebatan-kehebatannya, serta pengajaran-pengajarannya.

Tulisan-tulisan warisan Syah Naqsyband (q) mencakup beberapa buku.  Di antaranya adalah Awrad an-Naqsybandiyyah, wiridan Syah Naqsyband (q).  Buku lainnya adalah Tanbih al-Ghafilin.  Buku ketiga adalah Maslakul Anwar.  Yang keempat adalah Hidayyatu-s-Salikan wa Tuhfat at-Talibin.  Beliau meninggalkan banyak pernyataan hormat memuji Rasulullah (s) dan beliau pun menulis banyak aturan.  Salah satu pendapatnya adalah bahwa semua jenis dan praktik peribadatan yang berbeda, baik yang wajib maupun sunnah, diperbolehkan bagi para muridnya dalam rangka mencapai kebenaran.  Salat, puasa, zakat, mujahadah (berusaha keras) dan zuhud (penyangkalan diri) ditekankan sebagai jalan menuju Allah (swt) Yang Maha Kuasa.

Syah Naqsyband (q) membangun sekolahnya atas dasar pembaharuan pengajaran agama Islam.  Beliau menggarisbawahi pentingnya mengamalkan al-Qur’an dan pengajaran Sunnah.  Ketika mereka bertanya kepada beliau, “Apa persyaratan bagi yang ingin mengikuti tarekatmu?”  Beliau menjawab, ”Mengikuti Sunnah Rasulullah (s).” Beliau lalu melanjutkan, ”Tarekat kami adalah sesuatu yang langka.  Yang menjaga ‘Urwat ul-Wutsqa, ikatan yang tak terputuskan, dan tak meminta apapun dari pengikutnya melainkan untuk selalu memegang teguh Sunnah yang murni dari Rasulullah (s) dan mengikuti jalan para Sahabat dalam  ijtihad (usaha untuk Allah (swt)) mereka.

“Sekolah Naqsybandi merupakan jalan termudah dan paling sederhana bagi para murid untuk memahami tauhid.  Dia mengharuskan pengikutnya untuk mencari peribadatan yang sempurna kepada Allah (swt) baik secara umum maupun pribadi dengan jalan melaksanakan adab Sunnah Rasulullah (s) secara sempurna.  Juga mendorong orang agar menjalankan jenis ibadah yang paling ketat (‘azhima) dan untuk mengabaikan keringanan (rukhsah).  Juga terbebas dari bias dan bid’ah.  Dia tak menuntut pemeluknya untuk terus-menerus berada dalam keadaan lapar dan terjaga.  Begitulah Naqsybandiyyah telah mengatur agar tetap terpelihara dari pengaruh-pengaruh orang yang kurang paham dan orang yang pura-pura mengetahui banyak hal (musya’wazan).  Ringkasnya, bisa dikatakan bahwa tarekat kami adalah ibu dari semua tarekat dan penunjuk bagi seluruh kepercayaan spiritual.  Inilah jalan yang paling aman, paling bijak, serta paling jelas.  Inilah maqam pelepas dahaga termurni, saripati yang tersuling.  Naqsybandiyyah tak ada hubungannya dengan serangan apapun karena menjalankan Sunnah Rasulullah tercinta (s).”

Atas izin Syekh kami, Syekh Muhammad Nazim al-Haqqani (q), Syekh keempatpuluh dalam Mata Rantai Emas Para Wali Naqsybandi,  kami mempublikasikan sebuah buku serba singkat yang berisikan cahaya dari para Wali Sejati ini, ungkapan-ungkapan bijak mereka, pengajaran-pengajaran mereka, jalan hidup mereka, serta teladan-teladan kewalian mereka.  Kami berharap akan mengajak pembaca untuk dapat mengecap kehidupan para Syekh ini, yang menerangi jalan kita akan ilmu tentang Kenyataan dan Kebenaran, akan Cinta kepada Rasulullah tercinta (s), serta akan tujuan akhir kita, yakni mencapai Hadirat Ilahi Sang Pencipta.

“Kubiarkan air mata mengalir pada malam saat kuingat Engkau Kekasihku; Kuserap dalam lelapku, seluruh pikiran akan Engkau wahai Kekasihku.”

“Untuk apakah mata yang terbuka tetapi tak menatap Engkau;

Berarti apakah air mata mengalir untuk yang selain Engkau.”

“Para pencinta mati pada setiap saat, setiap kematian tak sama.

Pencinta telah diberkahi dua ratus jiwa dari Sang Pembimbing Jiwa,

dan dia korbankan semuanya begitu saja.

Untuk setiap jiwa yang dia korbankan, sepuluh kali lipat dia terima kembali.

-bacalah Al Qur’an: Sepuluh kali lipatnya [QS al-Anam, 6: 160]”

Pewaris Spiritual Pertama dari Rasulullah (s)

Dari segi historis, Tarekat Naqsybandi dapat ditelusuri kembali kepada Khalifah pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq (r), yang menggantikan Rasulullah (s) dalam hal pengetahuannya dan dalam hal membimbing masyarakat Muslim.  Allah (swt) berfirman di dalam al-Qur’an, “Dialah orang kedua dari dua orang yang berada di dalam gua, dan dia berkata kepada temannya, janganlah bersedih hati, karena Allah beserta kita” [9:40].  Tentangnya, Rasulullah (s) pernah bersabda, “Seandainya aku akan memilih seorang teman yang kucintai, maka aku akan memilih Abu Bakar (r) sebagai temanku tercinta, namun ia adalah saudara dan sahabatku.”

Yang membedakan Tarekat Naqsybandi dengan jalan Sufi yang lainnya adalah kenyataan bahwa ia memakai dasar-dasar serta prinsip-prinsip dari ajaran-ajaran dan contoh dari enam bintang cemerlang dalam khazanah Rasulullah (s).  Keenam sosok itu adalah: Abu Bakar ash-Shiddiq (r), Salman al-Farisi (r), Ja’far ash-Shadiq (a), Bayazid Thayfur al-Bisthami (q), `Abdul Khaliq al-Ghujdawani (q), dan Muhammad Baha`uddin Uwaysi al-Bukhari (q), yang dikenal sebagai Syah Naqsyband (q)-Imam dari tarekat ini.

Di balik kata “Naqsyband” terdapat dua gagasan: naqsy yang berarti ‘mengukir’ dan mengandung pengertian mengukir Nama Allah (swt) di dalam kalbu, dan band yang  mengandung pengertian ‘ikatan’ dan mengindikasikan ikatan antara manusia dengan Penciptanya.  Ini berarti bahwa para pengikut Naqsybandi harus mempraktikan salat dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (s) dan harus selalu menjaga kehadiran dan cinta Allah (swt) agar senantiasa hidup dalam kalbunya melalui pengalaman pribadi dari ikatan antara dirinya dengan Tuhannya.

Di samping Abu Bakar ash-Shiddiq (r),  siapakah gerangan bintang-gemintang dalam khazanah Rasulullah (s) ini?  Salah satunya adalah Salman al-Farisi (r).  Beliau berasal dari Isfahan, Persia dan beliaulah yang menyarankan  kaum Muslimin untuk menggali parit dalam peperangan Ahzab.  Setelah Kaum Muslimin merebut al-Mada’in, ibu kota Persia, beliau diangkat menjadi Pangeran dan gubernur kota tersebut hingga akhir hayatnya.

Bintang lainnya adalah Ja’far ash-Shadiq (a).  Seorang keturunan Rasulullah (s) dari pihak ayahnya, dan Abu Bakar (r) dari pihak ibunya, beliau menolak semua kedudukan terhormat sebagai penghormatan kembali dan praktik serta pelajaran spiritual.  Beliau disebut sebagai “Pewaris dari Maqam an-Nubuwwa dan pewaris Maqam ash-Shiddiqiya.”

Kemunculan tertua istilah Safa yang tercatat adalah mengacu kepada muridnya, Jabir bin Hayyan, pada pertengahan abad kedua Hijriah.  Beliau adalah seorang mufassir al-Qur’an atau ahli penerjemah, seorang ahli hadits, dan merupakan salah seorang mujtahid yang handal di kota Madinah.  Tafsirnya sebagian diabadikan dalam Haqa’iq at-Tafsir Sulami.  Layts bin Sa’d, salah seorang penutur riwayat Sunnah Rasulullah (s) yang terpercaya, menyaksikan kekuatan mukjizat Ja’far (a) di mana beliau mampu meminta apa saja, dan Allah (swt) akan mengabulkannya seketika.

Bintang lainnya adalah Bayazid Thayfur al-Bisthami (q) yang kakeknya seorang Majusi.  Bayazid (q) membuat suatu studi yang rinci tentang hukum-hukum Islam (Syariah) yang telah dibukukan dan melaksanakan suatu praktik latihan yang ketat tentang penyangkalan diri sendiri.  Beliau dikenal rajin sepanjang usianya dalam hal mengerjakan kewajiban-kewajiban keagamaannya.  Beliau mengharuskan murid-muridnya untuk bertawakal dan menyuruh mereka untuk menerima dengan ikhlas konsep murni tauhid, ilmu tentang Ke-Esaan Allah (swt).  Konsep ini, menurut beliau, meletakkan lima kewajiban pada keikhlasan untuk:

Menjalankan kewajiban sesuai al-Qur’an dan Sunnah.

Selalu berkata benar.

Menjaga hati dari kebencian.

Menghindari makanan haram.

Menjauhi bid’ah.

Menurut Bayazid (q), tujuan akhir dari para pengikut Sufi adalah untuk mengenal Allah (swt) di dunia ini, untuk meraih Hadirat-Nya, dan bertemu dengan-Nya di Hari Kemudian.  Terhadap pengaruh itu, beliau menambahkan, “Ada hamba-hamba Allah (swt) yang khusus, yang bila Allah (swt) menghalangi mereka dari Pandangannya di Surga, maka mereka akam memohon kepada-Nya untuk mengeluarkan mereka dari Surga sebagaimana penduduk Neraka akan mengiba memohon dikeluarkan dari Neraka.”

Satu bintang lagi dalam khazanah Rasulullah (s) adalah `Abdul Khaliq al-Ghujdawani (q), yang lahir di kampung Ghujdawani, di dekat Bukhara, Uzbekistan sekarang.  Beliau dibesarkan dan dimakamkan di sana.  Beliau mempelajari al-Qur’an dan ilmu-ilmu keislaman baik ilmu lahir maupun batin hingga beliau mencapai suatu maqam kesucian yang amat tinggi.  Kemudian beliau pergi ke Damaskus di mana beliau mendirikan sekolah yang melahirkan banyak lulusan yang lalu menjadi ahli ilmu fiqih dan hadits di samping juga ahli dalam hal spiritualitas di zamannya, baik di wilayah Asia Tengah maupun di Timur Tengah.

`Abdul Khaliq (q) melanjutkan pekerjaan para pendahulunya dengan membentuk zikir yang diwariskan dari Rasulullah (s) berdasarkan Sunnah.  Dalam tulisan-tulisannya, beliau juga merumuskan adab yang diharapkan dapat diikuti oleh murid-murid Naqsybandiyya.

 

 

Nama Mata Rantai Emas Naqsybandi

Nama  Mata Rantai Emas Naqsybandi telah mengalami perubahan dari abad ke abad.  Sejak zaman Abu Bakar ash-Shiddiq (r) hingga zaman Bayazid al-Bisthami (q) dinamakan ash-Shiddiqiyya.  Dari zaman Bayazid (q) hingga zaman Sayyidina Abdul Khaliq al-Ghujdawani (q) dinamakan ath-Thayfuriyya.  Dari zaman Sayyidina Abdul Khaliq al-Ghujdawani (q) hingga zaman Syah Naqsyband (q) dinamakan Khwajaganiyya.  Dari zaman Syah Naqsyband (q) hingga zamannya Sayyidina Ubaydullah al-Ahrar (q) dan Sayyidina Ahmad Faruqi (q), dinamakan Naqsybandiyya.

Naqsybandiyya berarti ‘mengikat Naqsy dengan baik’.  Naqsy adalah ukiran Nama Allah yang sempurna dalam kalbu sang murid.  Sejak zaman Sayyidina Ahmad al-Faruqi (q) hingga zaman Syekh Khalid al-Baghdadi (q) dinamakan Naqsybandi-Mujaddidiyya.  Sejak zaman Sayyidina Khalid al-Baghdadi (q) hingga zaman Sayyidina Syekh Isma’il Syirwani  (q) dinamakan Naqsybandiyya-Khalidiyya.  Sejak zaman Sayyidina Isma’il Syirwani (q) hingga zaman Sayyidina Syekh `Abdullah ad-Daghestani (q), dinamakan Naqsybandi-Daghestaniyya.  Dan kini dikenal dengan nama Naqsybandiyya-Haqqaniyya.

Mengenai Tarekat Naqsybandi

Tarekat Naqsybandi yang paling mulia merupakan sebuah sekolah pemikiran dan praktik yang berdiri di muka barisan kelompok yang menyebarluaskan kebenaran dan memerangi kebatilan serta ketidakadilan, khususnya di Asia Tengah dan India di masa lampau, di Cina dan Uni Soviet di masa modern, serta di Eropa dan Amerika Utara belakangan ini.  Syekh-Syekh Naqsybandi yang berperan di bidang politik, sosial, pendidikan dan spiritual dalam masyarakat mereka, berperilaku berdasarkan Kitab Suci al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (s).

Tarekat Naqsybandi yang paling mulia adalah jalan yang dianut oleh para Sahabat Rasul dan orang-orang yang mengikutinya.  Tarekat ini tersusun atas peribadatan yang terus-menerus dalam setiap tindakan, baik lahir maupun batin, dengan disiplin yang lengkap dan sempurna berdasarkan Sunnah Rasulullah (s). Hal tersebut berisikan pemeliharaan adab pada tingkat tertinggi dan dengan tegas meninggalkan bid’ah dan penafsiran bebas dalam kebiasaan-kebiasaan umum dan perilaku pribadi.  Juga memiliki elemen menjaga kesadaran akan Hadirat Allah, Yang Maha Kuasa dan Maha Agung,  menuju peniadaan diri sendiri dan pengalaman yang sempurna akan Hadirat Ilahi.  Tarekat ini merupakan cerminan sempurna dari kesempurnaan tertinggi.  Merupakan jalan pensucian diri dengan jalan perjuangan yang paling sulit, pergulatan melawan ego.  Ia bermula di tempat di mana yang lain berakhir, dalam ikatan Cinta Ilahiah yang sempurna, yang telah dianugerahkan kepada Sahabat Rasulullah (s) yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq (r).