Tarekat

HQ-957 Painting

Tentang Tarekat Naqsybandi

Sebuah Penjelasan mengenai Islam dan Sufisme

 

Asal

Nama Mata Rantai Emas Naqsybandi

Pewaris Spiritual Pertama dari Rasulullah (s)

Imam Tarekat,  Syah Baha`uddin Naqsyband (q)

 

Mursyid yang masih hidup

Syekh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani (q)

Mengenai Hajah Amina Adil (w.2004), Istri Syekh Muhammad Nazim al-Haqqani

 

Syekh Muhammad Hisyam Kabbani (q)

Mengenai Syekh Muhammad Hisyam Kabbani

Biografi Syekh Muhammad Hisyam Kabbani

Pesan Mawlana Syekh Nazim mengenai Syekh Hisyam

Lebih Jauh mengenai Syekh Hisyam

Wawancara dengan Syekh Hisyam Kabbani

Mengenai Hajah Naziha, Istri Syekh Muhammad Hisyam Kabbani

 

Bergabung dengan Tarekat Naqsybandi secara Online

Topik

NA-1206 painting 1

Raison d’Etre dari Sufisme dan Kebangkitan Tarekat Naqsybandi

Kesadaran terhadap Jumlah (“wuquf adadi”)

Kesadaran Kalbu (“wuquf qalbi”)

Zikir – Mengingat Allah

Imam Ibn Taymiyya mengenai Awliya dan Kewalian

Pentingnya Berguru kepada Seorang Syekh

Mengenai Syirik Tersembunyi

Kualifikasi seorang Mursyid

Khalwat

Mengambil Bay’at

Pernyataan para Imam dan Ulama mengenai Tasawuf

Adab Murid terhadap Syekh

Maqamul Khidmah

Tahapan Zikir dan Pemenuhannya

Prinsip-Prinsip Tarekat Naqsybandi

Transmisi Ilmu Spiritual ‘Uwaysi’

Penglihatan Spiritual Syekh `Abdullah ad-Daghestani (q) mengenai Uwais al-Qarani (r)